Bestemmingsplan inzien

In een bestemmingsplan staat op welke manier de gemeente een gebied inricht. Bijvoorbeeld op welke plek woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Ook kunt u een bestemmingsplan inzien, omdat u bijvoorbeeld bouwplannen heeft. 

In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. U kunt het bestemmingsplan bekijken op de website van de gemeente, op Ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website) en eventueel op papier in het gemeentehuis.

Beschrijving

Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de bestemmingsplaninformatie zelf opzoeken. Alle recente bestemmingsplannen (jonger dan 10 jaar) zijn via deze site in te zien. 

Vindt u daar de informatie niet, dan is er waarschijnlijke sprake van een ouder bestemmingsplan. De bestemmingsplaninformatie van bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar kunt u zonder kosten opvragen bij de gemeente Valkenburg, via email: info@valkenburg.nl. 

In een bestemmingsplan staat op welke manier de gemeente een gebied inricht. Bijvoorbeeld op welke plek woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Of u wilt een bestemmingsplan inzien, omdat u bijvoorbeeld bouwplannen heeft. 

Als de gemeente een nieuw bestemmingplan opstelt of een bestemmingsplan aanpast, maakt ze dit bekend via de eigen website, de Staatscourant en via overheid.nl  (Deze link gaat naar een externe website)

Heeft u plannen die anders zijn dan het bestemmingsplan? Dan kan er misschien worden afgeweken. Kijk hiervoor bij het product ‘Bestemmingsplan, afwijking’. 

Enkele oudere bestemmingsplannen kunt u niet inzien via de website. Deze kunt u wel inzien in een ruimte van het gemeentehuis . Bel dan 14 043. Onze medewerkers plannen dan samen met u een afspraak in. 

Voorwaarden

Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren. Het bestemmingsplan geeft antwoord op vragen zoals:

  • Mag ik in het gebied bouwen of verbouwen?
  • Hoe mag ik een stuk grond gebruiken?
  • Mogen er wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

Aanpak

Voor het inzien van een bestemmingsplan moet u een afspraak maken. 

Zo bekijkt u een bestemmingsplan:

Termijn

U kunt binnen zes weken, vanaf publicatiedatum, reageren op het ontwerpbestemmingsplan.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het nieuwe bestemmingsplan? De gemeente stelt het ontwerpbestemmingsplan op. Dit plan is zes weken lang digitaal te bekijken op de website of in te zien op het gemeentehuis. U kunt tijdens deze periode schriftelijk reageren.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Meer informatie