Omgevingsvergunning voor asbestopslag aanvragen

Als u asbest wilt opslaan, moet u een melding doen en een omgevingsvergunning aanvragen. U doet dit via Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website).

Beschrijving

Asbest is een kankerverwekkende stof. Heeft u een asbestverwijderingsbedrijf met een tussenopslag? Wilt u asbest opslaan? U moet dit melden en een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aanvragen.

Moet u meer dan 50 ton asbest opslaan? Vraag dan een omgevingsvergunning milieu aan.

Soms moet niet de gemeente, maar de provincie akkoord geven. Dat is als u een BRZO-inrichting (Deze link gaat naar een externe website) of een IPPC-installatie (Deze link gaat naar een externe website) heeft. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets zijn:

  • Bij het op- en overslaan van asbest komt stof vrij dat met het blote oog te zien is.
  • U slaat asbest in een container op.
  • U verpakt asbest in sterk en dik materiaal dat geen lucht doorlaat.
  • Doet u meer dan 1 asbestsanering? Dan gelden ook nog deze voorwaarden:
    • Voeg alle asbest samen in 1 container.
    • Leg per container vast van welke saneringen de asbest afkomstig is.
    • Bewaar deze gegevens 5 jaar.

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

Termijn

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De gemeente kan deze termijn verlengen met 6 weken.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Meer informatie