Participatie

Participatie

Participatievisie 

De rolverdeling tussen de overheid en de gemeenschap verandert. Steeds meer inwoners, ondernemers en organisaties willen invloed hebben op en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van hun fysieke of sociale leefomgeving. Ook willen zij zelf verantwoordelijkheid nemen bij grote vraagstukken zoals de energietransitie of klimaatverandering. 

Op 1 januari 2023 treedt naar huidige verwachting de Omgevingswet in werking. Eén belangrijk onderwerp in deze wet is participatie. De Omgevingswet speelt in op de veranderende rolverdeling tussen overheid en gemeenschap. De wet gaat in de basis over ruimte geven, loslaten en vertrouwen. Over een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en samenleving. De Omgevingswet wil meer ruimte geven voor ideeën van initiatiefnemers en voor lokale afwegingen. Daarin wegen de belangen van betrokkenen nadrukkelijk mee. Die betrokkenen doen mee en laten van zich horen: participatie.

Om hierop in te spelen heeft de gemeente een participatievisie opgesteld. Daarmee worden kaders geboden aan hetgeen onze gemeente verwacht van participatie bij initiatieven. De Omgevingswet stimuleert participatie zodat belangen, meningen en creativiteit tijdig op tafel komen. Met participatie worden belanghebbenden op een zo vroeg mogelijk moment betrokken bij het initiatief waaraan wordt gewerkt. De visie geeft antwoord op de vraag hoe we als gemeente omgaan met participatie als we verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van participatie in de voorbereiding van beleid, besluitvorming en uitvoering.

Ga naar de participatievisie (PDF, 278.6 kB)

Mijn initiatief en participatie

Wat bedoelt men nou precies met participatie en is dit verplicht? Hoe pak ik dit het beste aan? Al deze vragen proberen wij voor u te beantwoorden in de checklist participatieplan (PDF, 136.3 kB). 

In de checklist vindt u een korte inleiding over wat participatie inhoudt en kunt u tot een participatieplan te komen dat bij uw initiatief en de specifieke situatie past. Participatie is niet het doel, maar het middel om het doel te bereiken, namelijk een door iedereen gedragen initiatief.

Ga naar de checklist (PDF, 136.3 kB)