Bouwplannen en bouwtekeningen inzien

Wilt u bouwplannen en bouwtekeningen van nieuwe of bestaande bouwwerken inzien? Betreft uw aanvraag een bouwwerk dat in 2002 of daarna is gerealiseerd dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Voor bouwdossiers van vóór 2002 kunt u terecht bij RHCL (Deze link gaat naar een externe website).

Beschrijving

U kunt bouwplannen en bouwtekeningen opvragen en inzien. Bijvoorbeeld omdat u bezwaar wilt maken tegen een omgevingsvergunning in uw buurt. U kunt de plannen en tekeningen van zowel bestaande als nieuwe bouwwerken inzien. Hiervoor heeft de gemeente een register.

In het register staat onder andere:

 • informatie over aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen
 • bouwtekeningen (de tekeningen die horen bij aanvragen voor omgevingsvergunningen)
 • de plaats en kadastergegevens van het bouwwerk
 • informatie over de bouwwerkzaamheden

Voorwaarden

De voorwaarden voor het inzien van bouwplannen en bouwtekeningen zijn:

 • Van bestaande bouwwerken kunt u altijd de plannen en tekeningen inzien.
 • Van nieuwe bouwwerken kunt u de plannen en tekeningen inzien nadat de gemeente de aanvraag voor het nieuwe bouwwerk bekend heeft gemaakt.

Aanpak

U kunt de bouwplannen en bouwtekeningen van 2002-heden bekijken bij de gemeente. U dient hiervoor het formulier opvragen bouwdossiers (Deze link gaat naar een externe website) in te vullen of telefonisch contact op te nemen met de gemeente. Het bouwdossier ligt na 3 werkdagen tijdens openingstijden van het gemeentehuis voor een periode van 5 werkdagen ter inzage op het gemeentehuis.

Indien u na inzage kopieën wenst van het dossier ontvangt u deze binnen 5 werkdagen per post. Voor de gemaakt kopieën bent u leges verschuldigd en ontvangt u een nota.

De volgende openbare archieven bevinden zich in het RHCL (Deze link gaat naar een externe website) te Maastricht.

 • gemeente Berg en Terblijt 1800-1931
 • gemeente Berg en Terblijt 1932-1981
 • gemeente Valkenburg 1800-1940
 • Kanton van Valkenburg 1795-1800
 • gemeente Schin op Geul 1800-1940
 • gemeente Strucht 1800-1878
 • gemeente Houthem 1800-1940
 • gemeente Oud Valkenburg 1794-1940
 • gemeente Valkenburg-Houthem 1940-1981
 • gemeente Valkenburg aan de Geul 1982-2001
 • bouwvergunning gemeente Valkenburg aan de Geul 1982-2001

Bouwvergunningen uit de periode gemeente Valkenburg aan de Geul 2002-heden, kunnen worden ingezien bij de gemeente Valkenburg aan de Geul, bekijk meer informatie over het inzien van bouwplannen en bouwtekeningen en het maken van een afspraak.

Voor alle bouwdossiers van vóór 2002 kunt u terecht bij RHCL (Deze link gaat naar een externe website).

Genealogie

Voor onderzoek naar stamboomgegevens kunt u terecht bij het RHCL, waar de openbare registers van de burgerlijke stand van 1795-1939 zich bevinden. Onder andere zijn de geboorteaktes, huwelijksaktes en overlijdensaktes raadpleegbaar met behulp van een microfichereader. Via microfiches zijn de gegevens gemakkelijk toegankelijk op het scherm te lezen en te printen voor een afschrift.

Contact

Voor het raadplegen van de archieven van vóór 2002 bent u van harte welkom bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg, gelegen aan de Sint Pieterstraat 7 te Maastricht. De inventarissen van bovenstaande archieven zijn te raadplegen via RHCL (Deze link gaat naar een externe website). Het RHCL is geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 - 17.00 uur.

Telefoonnummer: 043-3285500.