Brandveilig gebruik van gebouwen

Een gebouw moet brandveilig zijn. Voor sommige gebouwen moet u melden dat u het gaat gebruiken. Voor sommige gebouwen vraagt u een vergunning aan. Dit doet u via Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website).

Beschrijving

Er zijn landelijke richtlijnen (Deze link gaat naar een externe website) voor het brandveilig gebruiken van gebouwen. Wilt u een gebouw gaan gebruiken? Soms moet u dit melden.

Er zijn extra eisen aan de brandveiligheid van basisscholen, dagverblijven en verzorgingstehuizen. Voor deze gebouwen vraagt u een omgevingsvergunning aan. U mag het gebouw niet gebruiken voordat u de vergunning heeft.

Heeft u een brandveiligheidsinstallatie, zoals een sprinklerinstallatie? Zorg dat u kunt laten zien dat de installatie aan de gestelde eisen voldoet.

Kijk voor meer informatie op de Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik (Deze link gaat naar een externe website)

Kosten

Melding is gratis.

Het in gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid:

 • Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo,  kost het € 231,00
 • Het bedrag wordt verhoogd wanneer de oppervlakte van een bouwwerk meer dan 100 m2 is.

 • voor het aantal m2 waarmee de 100 m2 wordt overschreden per m2 € 1,32
 • voor het aantal m2 waarmee de 500 m2 wordt overschreden per m2 € 0,50
 • voor het aantal m2 waarmee de 2.000 m2 wordt overschreden per m2 € 0,13
 • voor het aantal m2 waarmee de 5.000 m2 wordt overschreden per m2 € 0,03
 • voor het aantal m2 waarmee de 50.000 m2 wordt overschreden per m2 € 0,02 

Voorwaarden

U doet een melding als:

 • u een gelijkwaardige oplossing voor het garanderen van de vereiste brandveiligheid heeft
 • in het gebouw meer dan 50 mensen aanwezig zullen zijn
 • u in het gebouw aan meer dan 4 personen kamers verhuurt

U vraagt een omgevingsvergunning onder andere aan als:

 • uw bedrijf of verzorgingsinstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 10 personen
 • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar
 • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten
 • het gebruik van het gebouw risico’s met zich meebrengt voor de brandveiligheid

Aanpak

Zo doet u een melding of vraagt u een vergunning aan:

Termijn

De gemeente neemt binnen 6 maanden een besluit. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Bezwaar maken

U geeft eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u tegen het besluit van de gemeente in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen over brandveiligheid? Neem contact op met de Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik (Deze link gaat naar een externe website). Of kijk op Ondernemersplein.nl (Deze link gaat naar een externe website).

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Formulieren

Meer informatie