Evenementenvergunning aanvragen

U hebt een vergunning nodig als u een groot evenement wil organiseren. Bij een klein evenement dat voldoet aan de gestelde voorwaarden is een melding vaak genoeg. Meld de datum van het evenement zo snel mogelijk met een vooraankondiging. De gemeente houdt bij de beoordeling van de vergunning rekening met spreiding van evenementen in tijd en soort.

Beschrijving

Bij de melding/aanvraag  via de webdienst EvenementAssistent verschijnt een lijst met vragen. Die vragen stellen we om de risico's van een evenement in te schatten. Adviezen vragen wij automatisch op bij de hulpdiensten. Als het nodig is dient u een veiligheidsplan aan te leveren. 

Categorieën evenementen

Evenementen worden in vier categoriën ingedeeld, nl:

 • Meldingsplichtig evenement; beperkt effect op de openbare orde, veiligheid en het milieu
 • A-evenement: laag risico, beperkte impact op de omgeving en beperkte gevolgen voor het verkeer
 • B-evenement: gemiddeld risico, grote impact op de directe omgeving en/of grote gevolgen voor het verkeer
 • C-evenement: hoog risico, grote impact op de stad en/of grote regionale gevolgen voor het verkeer.

Voorbeelden: 

 • Meldingsplichtig evenement: straatfeest
 • A-evenement: buurtfeest, rommelmarkt, carnavalsoptocht e.d.
 • B-evenement; doorkomst wielerevenement, Pop on Top, Cyclo-Cross e.d.
 • C-evenement: WK Wielrennen, Red Bull Crashed Ice, Pinkpop

Voorwaarden

Vanwege het coronavirus zijn er extra voorwaarden voor evenementen. Wat deze voorwaarden zijn leest u op Rijksoverheid.nl. (Deze link gaat naar een externe website)

Kijk voor alle voorwaarden op het aanvraagformulier. Organiseert u een klein evenement? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. U moet het evenement wel melden bij de gemeente.

Aanpak

Zo organiseert u een evenement:

 • Vul de digitale EvenementenAssistent in
 • Hebt u een vergunning nodig? Vraag die minimaal 10 en maximaal 26 weken vóór het evenement aan
 • Is een melding voldoende? Meld het evenement minimaal 4 weken van te voren aan.
 • Heeft u al eerder een aanvraag gedaan via de EvenementAssistent? Maak dan gebruik van uw bestaande inloggegevens en log in op de website van de EvenementAssistent. U kunt dan meteen de nieuwe aanvraag indienen. 
 • Hebt u vragen of hulp nodig bij het invullen van de EvenementAssistent, kom dan naar het spreekuur evenementen. Om de week houden wij op woensdag van 17.00 uur tot 19.00 uur het spreekuur evenementen. U kunt hier terecht met vragen over het organiseren van evenementen, het indienen van de aanvraag of het proces van de vergunningverlening. Wij werken op afspraak. Voor een afspraak plannen wij een half uur in. Heeft u meer tijd nodig dan kunt u twee afspraken achter elkaar inplannen. Klik op de button ‘afspraak maken’ om een afspraak in te plannen.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn adviseren wij u om zoveel mogelijk informatie over het evenement mee te nemen. Denk aan programmering, draaiboek, plattegronden enzovoorts.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen we een keer verlengen.

Gaat het om een risicovol evenement dan is de beslistermijn langer.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 14 043 of via mail naar: apv@valkenburg.nl 

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Formulieren

Meer informatie