College van burgemeester en wethouders

College 2022-2026 gemeente Valkenburg aan de Geul

Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit.