College van burgemeester en wethouders

College van B&W groepsfoto

Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit.