College van burgemeester en wethouders

Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit.