Vergaderingen stadsbouwmeester

De gemeenteraad heeft bestemmingsplannen vastgesteld waarin onder meer regels zijn opgenomen over de omvang en de situering van bouwwerken.

Beschrijving

Nadat een bouwaanvraag is getoetst aan het bestemmingsplan, toetst de stadsbouwmeester of het bouwwerk voldoet aan door de gemeenteraad vastgestelde welstandscriteria. Dit zijn esthetische voorschriften. Denk hierbij aan de kleur, materiaal en de structuur van de gevels en daken van een bouwwerk en de samenhang met aangrenzende bouwwerken.
De vergaderingen van de stadsbouwmeester zijn openbaar en vinden in de regel op elke woensdagochtend plaats (uitgezonderd feestdagen). Vanwege het Coronavirus kan het zijn dat een vergadering digitaal plaatsvindt.

Publicatie bouwaanvragen

Alle binnengekomen formele bouwaanvragen worden gepubliceerd op www.overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website). Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice. Zo ontvangt u automatisch berichten per mail over besluiten en andere berichten die door de gemeente via Overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website) gepubliceerd worden.

Bij het Klant Contact Centrum kunt u telefonisch via 14 043 of via vergunningen@valkenburg.nl informeren wanneer een bouwplan door de stadsbouwmeester wordt beoordeeld.