Een gebouw of woning slopen

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet dit in de meeste gevallen melden. De melding is verplicht om de openbare orde en veiligheid te beschermen.

Beschrijving

De gemeente wil ongewenste sloop tegengaan. Aan een sloopmelding zijn enkele voorwaarden verbonden. Soms moet u voor de sloop een omgevingsvergunning aanvragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het slopen van een monument.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel (Deze link gaat naar een externe website) waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Voorwaarden

De voorwaarden van het doen van een sloopmelding zijn:

 • U heeft meer dan 10 m3 sloopafval.
 • U gaat asbest verwijderen. 

De sloopmelding moet worden gedaan als u:

 • particulier bent en het gaat om het slopen van (delen) van de woning of bijgebouwen
 • ondernemer bent en u in uw bedrijfspand, dat geen asbest bevat, wil slopen. U heeft meer dan 10m3 sloopafval.

 Bent u ondernemer en wilt u materiaal waar asbest in zit slopen in uw bedrijfspand? Dan moet u het sloopwerk laten doen door een gecertificeerd bedrijf. Neem hiervoor eerst contact op met de gemeente Heerlen.

In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig: 

 • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • slopen in strijd met het bestemmingsplan

Aanpak

U meldt minimaal 5 werkdagen van te voren als:

 • u particulier bent en het gaat om het slopen van (delen van) de woning of bijgebouwen, én
 • u verwijdert
  • geschroefde, asbesthoudende platen waarin asbestvezels hechtgebonden zijn of
  • asbesthoudende vloertegels of
  • niet gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking 
 • De oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende vloerbedekking of vloertegels mag maximaal 35m2 per perceel zijn.
 • In dit geval mag u zelf het asbest verwijderen. 

U meldt 4 weken van te voren als:

 • u meer dan 10m3 wil slopen
 • u meer dan 35m2 wil verwijderen
  • geschroefde, asbesthoudende platen waarin asbestvezels hechtgebonden zijn of
  • asbesthoudende vloertegels of
  • niet gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking
 • In dit geval moet u het werk altijd laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf.

Termijn

Doe de melding minimaal 4 weken voor de start van het slopen. Soms kunt u de melding 5 werkdagen van tevoren doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of als het gaat om reparatie of onderhoud aan een deel van een gebouw waar asbest in zit.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Formulieren

Meer informatie