12-dagen melding

Bij het vieren van incidentele festiviteiten en activiteiten met een maatschappelijk belang, kunt u niet altijd voldoen aan de gestelde geluidsvoorschriften. Daarom bieden wij de mogelijkheid  om maximaal 12 dagen per kalenderjaar af te wijken van de geluidsvoorschriften.

Beschrijving

Deze mogelijkheid is er ook voor andere inrichtingen dan horeca, sport- en recreatie-inrichtingen. Bijvoorbeeld voor het geven van een personeelsfeest of het houden van een ‘open dag’.

Voorwaarden

Een aantal van deze 12 dagen stelt het college van burgemeester en wethouders vast. Deze zogenaamde ‘collectieve dagen’ kunt u niet vrij kiezen en gelden voor iedereen. Na aftrek van de collectieve dagen blijven nog een aantal ‘vrije keuzedagen’ voor incidentele festiviteiten over. Voor deze ‘vrije keuzedagen’ is het meldingsformulier bedoeld.

Doe de melding minimaal 14 dagen en maximaal 8 weken voor de dag van de festiviteit.

Aanpak

Wilt u gebruik maken van de 12-dagen regeling? Geef dit dan ten minste 14 dagen vóór de de dag dat de festiviteit of activiteit plaatsvindt door. Meldingen die u te laat indient, nemen we niet in behandeling.. U moet dan gewoon aan de geluidsvoorschriften voldoen.