12-dagen melding

Bij het vieren van incidentele festiviteiten en activiteiten met een maatschappelijk belang, kan niet altijd voldaan worden aan de gestelde geluidsvoorschriften. Daarom wordt de mogelijkheid geboden om maximaal 12 dagen per kalenderjaar af te wijken van de geluidsvoorschriften.

Beschrijving

Bij het vieren van incidentele festiviteiten en activiteiten met een maatschappelijk belang, kan niet altijd voldaan worden aan de gestelde geluidsvoorschriften. Daarom wordt de mogelijkheid geboden om maximaal 12 dagen per kalenderjaar af te wijken van de geluidsvoorschriften.

Deze mogelijkheid bestaat ook voor andere inrichtingen dan horeca, sport- en recreatie-inrichtingen. Bijvoorbeeld voor het geven van een personeelsfeest of het houden van een ‘open dag’.

Voorwaarden

Een aantal van deze 12 dagen worden jaarlijks vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Deze zogenaamde ‘collectieve dagen’ zijn niet vrij te kiezen en gelden voor iedereen. Na aftrek van de collectieve dagen blijven nog een aantal ‘vrije keuzedagen’ voor incidentele festiviteiten over. Voor deze ‘vrije keuzedagen’ is het meldingsformulier bedoeld.

U dient deze melding minimaal 14 dagen voor en maximaal 8 weken voor de dag van de festiviteit in te dienen.

Aanpak

Wilt u gebruik maken van de 12-dagen regeling, dan moet u dit ten minste 14 dagen vóór de de dag dat de festiviteit of activiteit plaatsvindt doorgeven. Meldingen die te laat ingediend zijn, worden niet geaccepteerd. In dat geval moet gewoon aan de geluidsvoorschriften voldaan worden.