Omgevingsvergunning aanvragen

Gaat u iets in uw omgeving aanpassen? Bijvoorbeeld bouwen of slopen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website).

Beschrijving

De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor verschillende activiteiten. Onder andere voor:

  • bouwen
  • slopen
  • bomen kappen
  • een inrit of uitrit aanleggen
  • een monument herstellen, verbouwen of slopen
  • reclame aanbrengen
  • brandveilig gebruik gebouwen

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt dan worden leges in rekening gebracht volgens de legesverordening. De leges zijn opgebouwd uit de bouwactiviteitskosten, welstandskosten en eventuele noodzakelijke ontheffingskosten. De bouwkosten worden berekend aan de hand van het besluit genormeerde bouwkosten. Informatie over leges vindt u in het Besluit genormeerde bouwkosten (Deze link gaat naar een externe website).

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

Heeft u een ingewikkelde aanvraag? Vraag dan eerst een vooroverleg aan.
In een vooroverleg bespreken we of uw plan kans maakt op een vergunning.

Termijn

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen. 

Let op: gewijzigde procedure bij aanpassing bestemmingsplan tot 1 januari 2024

Bezwaar maken

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan (Deze link gaat naar een externe website).

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief. 

Contact

Inzien status vergunningaanvraag

Heeft u een vergunning aangevraagd? Dan krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Vanaf dan kunt u via de link in de bevestiging of via het online communicatieplatform (Deze link gaat naar een externe website) zien wat de status van uw aanvraag is. Ook kunt u via dit platform al uw ontvangen en verzonden berichten (nogmaals) inzien. Daarnaast krijgt u inzage in de documenten die bij uw zaak horen.

Toch nog vragen? Stuur dan via het communicatieplatform direct een bericht naar de zaakbehandelaar of naar info@valkenburg.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 14 043.

Formulieren

Meer informatie