Gemeentelijk toezicht bouw en verbouw

Heeft u een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen? Dan controleert een inspecteur namens de gemeente of u zich aan de regels houdt. Daarom meldt u op tijd wanneer u met de werkzaamheden begint en stopt.

Beschrijving

Als u een omgevingsvergunning heeft ontvangen voor bouwen of verbouwen, kunt u met de werkzaamheden starten. U laat het de gemeente weten wanneer u begint en klaar bent. U moet zich namelijk aan regels en afspraken houden. Deze staan in de vergunning. De inspecteur bouw- en woningtoezicht controleert of u zich aan de regels en afspraken houdt.

De inspecteur controleert ook:

 • of u bouwt zoals omschreven staat in uw vergunning
 • of u het gebouw en/of terrein gebruikt zoals in uw vergunning staat
 • de bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid)
 • de aan- en afvoer van materieel, bouwmateriaal en afval

Houdt u zich niet aan de afspraken en regels? Dan kan de inspecteur het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein stoppen.

Voorwaarden

U moet zich houden aan de regels en afspraken die in uw omgevingsvergunning staan.

Aanpak

Zo meldt u dat u begint met bouwen of verbouwen, of dat u klaar bent:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • Wilt u melden dat u start met bouwen of verbouwen? Doe dit minimaal 2 werkdagen voordat u begint met de werkzaamheden.
 • Wilt u melden dat u klaar bent met bouwen of verbouwen? Doe dit uiterlijk 1 werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden en voordat u het gebouw in gebruik neemt.
 • Geef de datum van de werkzaamheden door.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.