Sociale kaart

De sociale kaart biedt uitgebreide informatie over hulp en ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen, kinderen en jeugd, inclusief contactgegevens. U kunt zelf een keuze maken uit het zorgaanbod. Het betreft zowel professionele zorg als zorg die wordt gegeven door vrijwilligers zoals bijvoorbeeld de Zonnebloem. De sociale kaart wordt regelmatig gecontroleerd op volledigheid, juistheid en actualiteit.

Open de sociale kaart (Deze link gaat naar een externe website)