Inkoop en aanbesteding

Als u als ondernemer of leverancier zaken wilt doen met de gemeente, dan is het goed om te weten dat wij een inkoop- en aanbestedingsbeleid hebben. Hierin hebben we de kaders voor inkopen en aanbesteden vastgelegd. Ook werken wij met Algemene Inkoopvoorwaarden. Dit zijn de voorwaarden zoals opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aangevuld met eigen voorwaarden. Voor het inkopen van ICT hanteren bij de GIBIT 2020. In voorkomende gevallen hanteren wij branche-specifieke voorwaarden. Indien u vragen heeft over het inkoop of aanbestedingsbeleid, kunt u contact opnemen met de adviseur Inkoop en aanbestedingen via 14-043.

Inkoopvoorwaarden