Iets melden of overlast aangeven

Werkt er iets niet of is er iets kapot in uw straat, buurt of in de stad? Heeft u ergens overlast van? Dan vinden wij het fijn als u ons dat online meldt. Wij kunnen dan gelijk actie ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan: afval, vervuiling, groen, onderhoud, hangjongeren, wateroverlast, verkeer, hondenpoep, dieren of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden.

Een melding over de openbare ruimte geeft u door aan de gemeente.

Beschrijving

Wat u kunt melden 

U kunt overlast in uw woonomgeving bij ons melden- zoals:

 • Een kapot wegdek of losliggende stoeptegel
 • Niet werkend verkeerslicht of straatverlichting
 • Zwerfvuil / gedumpt afval
 • Een kapot verkeersbord of -paaltje
 • Wateroverlast
 • Schade aan straatmeubilair, zoals plantenbakken, parkbanken en speeltoestellen
 • Verkeersoverlast of een gevaarlijke verkeerssituatie
 • Graffiti
 • Achterstallig onderhoud van het openbaar groen
 • Overlast van geluid, jongeren, bedelaars, daklozen en verslaafden
 • Burenoverlast
 • Milieumelding
 • Zwervende dieren
 • Beschermde dieren
 • Ongedierte
 • Hondenpoep
 • Bladeren
 • Wateroverlast
 • Gladheid op de weg

De overlast moet wel op grond van de gemeente, in de openbare ruimte, plaatsvinden. Wij nemen geen meldingen aan die plaatsvinden op grond van de provincie of een andere eigenaar.

 Wat kan ik niet melden bij de gemeente?

 • Een melding of klacht over gebreken aan provinciale weg. Bel met Provincie Limburg 043 389 7777 of vul hun digitale klachtenformulier in.
 • Een melding over afvalinzameling. Zoals een kapotte container en niet opgehaald afval? Bel met de inzameldienst Maastricht-Heuveland via 14043, Valkenburg optie afvalinzameling;
 • Een vermoeden van een hennepkwekerij. Meld dit dan zo snel mogelijk bij de politie, 0900-8844 of bij Misdaad Anoniem 0800-7000;
 • Een gewond of mishandeld dier geeft u door aan Red een dier. U belt het meldnummer 144;
 • Een zwervend of dood dier meldt u bij de dierenambulance bij u in de buurt;
 • Een gezond dier in nood? Neem contact op met de dierenambulance. Of belt u met de politie via 0900-8844;
 • Een bijennest op eigen terrein meldt u bij een imker;
 • Eikenprocessierupsen in de bomen op uw eigen terrein? Schakelt een deskundig bedrijf in. 

Opvang van zwerfdieren of gewonde dieren

Gevonden dieren, die een eigenaar hebben of hebben gehad, vallen volgens het Burgerlijk Wetboek (boek 5 art.8 lid 3) onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze verantwoordelijkheid heeft de gemeente bij diverse deskundige partijen ondergebracht.
Wat moet u doen?

Voor de opvang van zwervende (niet-wilde) honden en katten kunt u terecht bij:

Dierenbeschermingscentrum Limburg (Deze link gaat naar een externe website)
Langereweg 9, 6121 SB Born
Telefoon: 088-811 3510

Voor de opvang van alle overige zwervende dieren (dus: niet zijnde honden of kat) kunt u terecht bij: 

Dierenambulance Limburg Zuid (Deze link gaat naar een externe website)
Limburg François de Veijestraat 9
6221 AB Maastricht  T: 0900-4433224

Tevens kunt u bij de Dierenambulance terecht voor gewonde dieren.

Aanpak

Zo geeft u de melding door: 

Geef de locatie zo precies mogelijk door. Dan kunnen wij zorgen voor een snelle afhandeling, bijvoorbeeld het dichtsbijzijnde huisnummer of in het geval van een lichtmaststoring het mastnummer.

Termijn

De gemeente neemt uw melding meestal binnen 2 werkdagen in behandeling. Dit betekent niet altijd dat de situatie dan ook direct is opgelost. Soms is daar meer tijd voor nodig.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.