Plaatsing laadpalen

De gemeente Valkenburg aan de Geul werkt, net als alle andere gemeenten in Nederland, mee aan de reeds ingezette mobiliteitstransitie. Een transitie naar schonere, slimmere, duurzamere mobiliteit. Deze transitie is aangejaagd door het Nationaal Klimaatakkoord. In dit akkoord is afgesproken om in 2030 minimaal 49% minder CO2 uit te stoten.

Voor de uitvoering van een serie maatregelen uit het Klimaatakkoord heeft het Rijk een aantal samenwerkingsregio’s samengesteld. Valkenburg aan de Geul valt samen met andere gemeenten in de provincies Limburg en Brabant onder Samenwerkingsregio Zuid. De te nemen maatregelen zijn beschreven in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Zo bevat de NAL o.a.  stimuleringsmaatregelen zoals meer laadpalen en subsidies voor elektrische auto’s zodat in 2030 in Nederland 2,3 miljoen elektrische personenauto’s op de weg rijden.

Voor Valkenburg aan de Geul wordt een groei verwacht van ongeveer 200 elektrische personenauto’s nu, naar circa 800 elektrische personenauto’s in 2025 en circa 1.900 elektrische personenauto’s in 2030.Op dit moment zijn er 18 publieke laadpunten in gemeente Valkenburg aan de Geul (9 laadpalen met ieder twee aansluitpunten, 3 palen zijn nog in aanleg). Om in 2030 aan de verwachte laadbehoefte van elektrische personenauto’s en bestelwagens te voorzien zijn ongeveer 386 publieke laadpunten binnen de gemeente nodig. In 2035 zijn ongeveer 587 publieke laadpunten nodig voor de geïdentificeerde gebruikersgroepen.

Mobiliteitsbeleid Valkenburg aan de Geul

In lijn met deze mobiliteitstransitie stimuleert en faciliteert de gemeente conform het gemeentelijke mobiliteitsbeleid duurzaam vervoer. Onderdeel van dit mobiliteitsbeleid is o.a. het opstellen van gemeentelijk beleid voor laadinfrastructuur. Daarnaast vindt een update plaats van de beleidsregels uit 2015 waarin beschreven is waar en hoe laadpalen onder welke voorwaarden te plaatsen.

Vanwege al deze ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer is het noodzakelijk als gemeente de regie in handen te nemen. Vanaf 2023 gaat de gemeente daarom samen met Vattenfall starten met de realisatie van 19 aanvullende openbare laadpalen (met ieder twee laadpunten) in de openbare ruimte. Afhankelijk van de vraag zal dit aantal verder groeien in de toekomst.

Plaatsen van laadpalen

Het plaatsen van laadpalen gebeurt op twee manieren: 1. proactieve plaatsing en 2. plaatsing op aanvraag.

  1. Proactieve plaatsing

    Eerst worden op basis van prognoses (dus vooruitlopend op de toenemende vraag), proactief publieke laadpalen geplaatst in de gemeente.De voorbereidingen op die proactieve plaatsing zijn inmiddels gestart. Deze publieke laadpalen zijn bedoeld voor mensen die wonen, werken of recreëren in de gemeente Valkenburg aan de Geul en geen mogelijkheid hebben om op eigen terrein een laadvoorziening te realiseren. Op basis van data over de snel stijgende behoefte van het aantal gebruikers zijn, rekening houdend met de plaatsingscriteria, de meest optimale locaties in de openbare ruimte gekozen.
     
  2. Laadpaal op aanvraag

    Naast de proactieve plaatsing van de laadpalen, is het voor inwoners en forenzen na plaatsing van de proactieve palen ook weer mogelijk om een eigen aanvraag te doen voor de aanleg van een publieke laadpaal. Dat is mogelijk wanneer inwoners een elektrische auto bezitten, geen mogelijkheid hebben om een laadvoorziening op eigen terrein te realiseren en er binnen 300 meter loopafstand geen publieke laadpaal aanwezig of gepland is. Voor een dergelijke aanvraag wordt dan door Vattenfall, in overleg met de gemeente, een geschikte locatie bepaald.

Meedenken

Het fenomeen laadpalen is voor veel mensen nieuw en daarom hebben we in de zomer van 2022 de voorgestelde (proactieve) laadpaal-locaties gedeeld met belanghebbenden. Via een online kaart konden inwoners de voorgestelde locaties beoordelen en eventuele opmerkingen hierover toevoegen. Ook was het mogelijk andere locaties voor te stellen voor het plaatsen van een publieke laadpaal.