Afwijken van het bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Wilt u hiervan afwijken? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website).

Beschrijving

Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat welk doel het gebied heeft. Bijvoorbeeld wonen, groen, werken of recreatie.

Gaat u:

  • bouwen, verbouwen of slopen?
  • een deel van een gebouw aanpassen, zoals een schoorsteen, balkon of erker?
  • een gebouw op een andere manier gebruiken?

Dan moeten uw plannen passen in het bestemmingsplan van de gemeente. Wilt u hiervan afwijken? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan. Voor het bouwen of verbouwen zelf heeft u vaak ook andere omgevingsvergunningen nodig.

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt onder andere voor:

De uitgebreide procedure geldt voor een buitenplanse afwijking (Deze link gaat naar een externe website). Dat is een afwijking die niet in het bestemmingsplan staat, maar wel in bijlage II artikel 4 van het Besluit Omgevingsrecht.

Wijst de gemeente uw verzoek af? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan voor het afwijken van het bestemmingsplan:

  • Ga naar Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website).
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een vergunning nodig heeft.
  • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD
    • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • De afwijking van het bestemmingsplan vraagt u tegelijkertijd aan met de omgevingsvergunning voor de activiteit die u wilt uitvoeren.

Termijn

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Bezwaar maken

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan (Deze link gaat naar een externe website).

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Formulieren

Meer informatie