Wet open overheid

De Wet Open Overheid (Woo) regelt landelijk welke soorten informatie door overheden actief openbaar gemaakt moeten worden. Gemeente Valkenburg aan de Geul werkt de komende jaren aan de aanpassingen die nodig zijn om dit te doen. Op dit moment bieden we de volgende categorieën aan: