Woonzorgvisie

Woonzorgvisie Gemeente Valkenburg aan de Geul 2024-2030

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maken bekend dat het concept van de ‘Woonzorgvisie Valkenburg aan de Geul 2024-2030’ vanaf 7 december 2023 gedurende zes weken voor inspraak ter inzage ligt. Tijdens de inspraakperiode kunnen inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul en belanghebbenden reageren.

Waar gaat de Woonzorgvisie over?

In december 2019 heeft de gemeenteraad de lokale woonvisie: ‘Wonen op maat door maatwerk 2020-2025’ vastgesteld. De woonzorgvisie is een aanvulling op de bestaande lokale woonvisie. De woonzorgvisie richt zich op de kwetsbare inwoners van onze gemeente die nu en in de toekomst een zorgbehoefte hebben en zal concreter ingaan op de richting die we als gemeente kiezen voor het thema wonen en zorg.

Als basis voor de woonzorgvisie is een zeer uitgebreide analyse opgesteld door bureau Inndev.
Deze dient als basis/ onderbouwing voor de woonzorgvisie en dient tevens als achtergrondinformatie. In de woonzorganalyse zijn de feiten en relevante ontwikkelingen op een rijtje gezet en in onderlinge samenhang bekeken. Dat is gebeurd vanuit het perspectief van de kwetsbare aandachtsgroepen met een woonzorgvraag én van uit het perspectief van hun huisvestingsbehoefte.

Inzien

Het concept van de woonzorgvisie en de bijbehorende woonzorganalyse ligt vanaf donderdag 7 december 2023 tot en met woensdag 17 januari 2024 tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Geneindestraat 4 in Valkenburg.

(Inspraak)reactie geven

Tijdens de inspraakperiode kunnen inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul en overige belanghebbenden reageren. Hierdoor laat u ons weten wat u van het concept van de woonzorgvisie vindt. U kunt een schriftelijke reactie sturen onder vermelding van “inspraakreactie Woonzorgvisie” en “zaaknummer 1226376” naar:

Per e-mail (info@valkenburg.nl) of per post:

Gemeente Valkenburg aan de Geul
t.a.v. Afdeling FEO/ beleidsmedewerkers wonen
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg

Vervolgproces

Na de inspraakprocedure worden de ontvangen reacties behandeld. Daarna wordt de woonzorgvisie - met een advies over de ontvangen reacties - in het voorjaar van 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Tegen de vaststelling van de woonzorgvisie staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

Woonzorgvisie Valkenburg aan de Geul (PDF, 826.5 kB)

Analyse Woonzorgvisie (PDF, 2.1 MB)