Valkenburg werkt aan West

Valkenburg werkt aan west - Foto

Gebiedsvisie Valkenburg-West

Het historisch centrum en het winkelgebied in Valkenburg hebben de afgelopen jaren een fikse facelift ondergaan. Een volgende stap is nu de herontwikkeling van Valkenburg – West. Hier komen wonen, bedrijvigheid en recreëren bij elkaar. In het gebied “Valkenburg West” zien wij veel kansen om de samenhang, kwaliteit en bereikbaarheid te verbeteren. Daarom hebben wij hier een visie voor gemaakt. Deze gebiedsvisie Valkenburg-West is in december 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit betekent dat er nu een visie is voor Valkenburg-West die aangeeft hoe we het gebied richting de toekomst willen ontwikkelen. Bekijk hier de gebiedsvisie Valkenburg-West (PDF, 11.9 MB). De visie is nog op hoofdlijnen en wordt in 2023 nader uitgewerkt in een ambitiedocument met concrete én haalbare ambities. Hier zullen ook de stakeholders en inwoners weer bij betrokken worden. Hoe dit precies vorm gegeven gaat worden, werken we begin 2023 uit.

Terugblik Participatiedag Valkenburg West

De concept visie is in november 2021 gepresenteerd aan inwoners. Tijdens een wandeling kregen de deelnemers een uitgebreide toelichting en tevens de mogelijkheid om de concept visie te verdiepen en te verbeteren. We kregen veel positieve reacties. Dank aan de deelnemers voor hun inbreng!

Bekijk de resultaten van de Participatiedag. (PDF, 210.8 kB)
Droneshots boven Valkenburg West (Deze link gaat naar een externe website)

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Over de resultaten van deze onderzoeken houden wij u graag op de hoogte. Wilt u meer weten? Meldt u zich dan aan voor de gratis nieuwsbrief ‘Valkenburg werkt aan West’.

Heeft u vragen of opmerkingen over het project Valkenburg West?

Stuur dan een e-mail naar visie-west@valkenburg.nl.