Herstelwerkzaamheden

De laatste brokstukken puin uit de Geul zijn nu verwijderd en de kademuur is aan beide zijden opgebouwd. Bij Emmalaan 20 is de muur voorzien van een schuine afwerking zodat het water op de hoek van de muur beter wordt geleid. Op dit moment kan de Geul weer dezelfde waterafvoer verwerken als voor het hoogwater het geval was.

Inspectie trillingen

Voordat de aannemer is gestart met de werkzaamheden zijn in een aantal woningen in de omgeving trillingmeters geplaatst. Deze trilllingmeters geven een signaal af als de werkzaamheden trillingen veroorzaken in de ondergrond en daarmee mogelijk schade kunnen veroorzaken aan de woningen. Tijdens  de werkzaamheden hebben de trillingmeters geen afwijkende waardes getoond. Binnenkort zal het bureau dat de woningen heeft geïnspecteerd ook een na-opname starten. De woningeigenaren die dit betreft zullen hierover binnenkort worden benaderd.

Tijdelijke inrichting Emmalaan

Op plekken waar de bestrating weg is  gespoeld, is een nieuwe laag asfalt aangelegd. Zo wordt overlast van modder en stof  voorkomen. Er is ook nog  een gaashekwerk geplaatst en er zijn een aantal parkeerplekken ingericht waardoor de parkeerdruk iets wordt verminderd.

Plannen voor permanente inrichting

We hebben hard gewerkt om voor de kerstdagen deze tijdelijke veilige situatie gereed te hebben en uw woonomgeving weer op enigszins op orde te brengen. Begin volgend jaar starten we met het uitwerken van een nieuw plan voor de permanente inrichting van de omgeving Emmalaan.

Nieuwsbrief

We willen u graag op de hoogte houden van de voortgang van dit project. Dit doen we met een nieuwsbrief per mail. Wilt u deze informatie ontvangen? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.