Brug Emmalaan wordt hersteld

Na een grondige inventarisatie van de functie van de brug voor de omgeving heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de brug in de Emmalaan te herbouwen. Het voorstel is de brug te herbouwen met behoud van de functies voor voetgangers/fietsers, autoverkeer en een parkeerstrook. Ook wordt voorgesteld om aan beide zijden van de brug trottoirs aan te leggen en de rijbaan van de brug te versmallen.

Waterschap Limburg laat samen met de gemeente een herstelplan opstellen voor de herbouw van de brug en het herstel van de naastgelegen kademuren. Zij gaan na de zomer met een ingenieursbureau aan de slag met vervolgonderzoeken en een ontwerp voor de nieuwe brug. Het streven is om voor eind 2022 een ontwerp te kunnen presenteren. Dit is ook afhankelijk van andere ontwikkelingen in de omgeving van de brug, zoals de uitkomsten van een rioolinspectie en de ontwikkelingen bij het pand aan de Emmalaan 20.

De inventarisatie van de functie van de brug Emmalaan voor de omgeving kunt u hier downloaden. (PDF, 641.1 kB)

Inspectie riool

In juli 2022 laat de gemeente het riool in de bedding van de Geul onder de Emmabrug reinigen en inspecteren. Dit is nodig om vast te kunnen stellen of dit riool niet beschadigd is. Om de inspectie en reiniging te kunnen uitvoeren, wordt het waterpeil in de Geul tijdelijk verlaagd.

Nieuwsbrief

We willen u graag op de hoogte houden van de voortgang van dit project. Dit doen we met een nieuwsbrief per mail. Wilt u deze informatie ontvangen? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.