Brug Emmalaan wordt hersteld

U leest hieronder alle informatie over de voortgang van de herbouw van de brug en inrichting van de Emmalaan.

Informatieavond bewoners 12 oktober 2023

Op donderdag 12 oktober kregen omwonenden van de Emmalaan in Valkenburg meer informatie over de plannen en uitvoering van het herstel van de kademuren en de brug bij hen in de buurt. In 2021 werd onder andere Valkenburg hard getroffen door de watercrisis. De brug aan de Emmalaan en de kademuren bij de Geul raakten zwaar beschadigd. Dit wordt hersteld. Omwonenden hebben eerder meegedacht over de inrichting van de brug; het ontwerp werd gepresenteerd. De nieuwe brug zal zorgen voor 30% meer doorstroming van het water in de Geul. Door het aanpassen van de Emmalaan levert het project ook een bijdrage aan de aanpak van de wateroverlast ter plekke.

Waterschap Limburg en de gemeente werken samen aan dit project. Naar verwachting is de start van de werkzaamheden medio 2024.

Ontwerp

Er is voor gekozen om het parkeren in de lengterichting van de weg in stand te houden zoals in de oude situatie. De brug krijgt een smaller profiel en wordt er eenrichtingsverkeer ingesteld (richting brandweer).

Er is een ontwerp (bovenaanzicht) gemaakt van de nieuwe inrichting.

Bekijk het ontwerp (PDF, 298.5 kB)

Contact

Met dit ontwerp hebben wij aansluiting gezocht bij de uitgesproken wensen van het grootste deel van de belanghebbenden en omwonenden. Als u opmerkingen of vragen heeft over het ontwerp dan kunt u terecht bij Roger Kurvers via info@valkenburg.nl of door of telefonisch contact op te nemen via 14 043.

Nieuwsbrief

We willen u graag op de hoogte houden van de voortgang van dit project. Dit doen we met een nieuwsbrief per mail. Wilt u deze informatie ontvangen? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.