Hotel Croix de Bourgogne met dependances

Grandeur van weleer

De realisatie van Hotel Croix de Bourgogne, met haar twee dependances, is een bijzonder project. Voor Valkenburg, maar zeker ook voor 2Rocks als ontwikkelaar en investeerder. Valkenburg heeft straks een uniek plein, omringd door uitsluitend mergelgebouwen. Het project is met ambitie ontwikkeld en zal bijdragen aan het nieuwe elan van Valkenburg aan de Geul. De grandeur van weleer keert terug in het hart van Valkenburg. Met de ontwikkeling van het winkelcentrum, de herinrichting van de openbare ruimte en het verstevigen van Vestingstad Valkenburg zijn we een nieuwe weg ingeslagen. Het hotel met haar dependances past daarbij en is een fraaie hedendaagse representatie van de grandeur van weleer.

Kwaliteit voorop

De plannen zijn ontworpen door Wiel Arets Architects. In de plannen staat kwaliteit, zowel visueel als bouwkundig voorop. Bij een stad als Valkenburg aan de Geul hoort een bepaalde beeldkwaliteit en uitstraling. De plannen sluiten perfect aan op de gewenste kwaliteit voor Valkenburg. Streekeigen materialen (mergel, natuursteen) zorgen voor een versterking van de herkenbare Valkenburgse uitstraling en beleving.

Effecten hotelontwikkeling

Naast de stedenbouwkundige reparatie die met de herbouw/nieuwbouw tot stand komt, biedt de ontwikkeling ook andere kansen. De ontwikkeling op het Theodoor Dorrenplein zal een krachtige impuls geven aan de toeristisch-recreatieve en economische kracht van Valkenburg. De realisatie van de beoogde ontwikkeling levert een directe impuls op voor de werkgelegenheid, bestaande uit circa 60 structurele werkplaatsen. Uitgangspunt is een hotel van 4-5 sterrenniveau, met circa 85 kamers inclusief restaurant en circa 200m² retail. Daarnaast levert de ontwikkeling indirect een verdere impuls op voor de werkgelegenheid door de positie van het totale winkelgebied te versterken.  Ook levert dit project een directe impuls op voor de bouwsector.

Croix de Bourgogne

Achtergrond

Op 30 juni 2009 heeft de Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul het centrumplan “Hart voor Valkenburg” vastgesteld. De herbouw van Hotel Croix de Bourgogne was 1 van de 29 beslispunten. Het uit het raadsbesluit van 2009 voortvloeiende bestemmingsplan voorziet in het herstel van de meest prominente plekken in hartje centrum (het zogenaamde perceel Zink, de kop van de Dr. Erensflat en locatie Croix de Bourgogne).

Op wat nu de locatie “Croix de Bourgogne” heet, stond tot 1944 een gerenommeerd hotel. De heropbouw van het hotel in zijn historische vorm zorgt mede voor versterking van de culturele, recreatieve en toeristische functie van de gemeente Valkenburg. De twee dependances (locatie Zink en kop Dr. Erensflat) maken de stedenbouwkundige reparatie compleet.

Stand van zaken en planning

  • Akkoord gemeenteraad voor planvorming en financieel kader: 14 december 2015
  • Koopovereenkomst met ontwikkelaar getekend: 17 december 2015
  • Aanvraag omgevingsvergunning ingediend: 4 mei 2017
  • Vaststelling omgevingsvergunning: 6 februari 2018
  • Start bouw (indicatie): eerste helft 2020
  • Bouwtijd / oplevering: ca. 1,5 jaar doorlooptijd (indicatie)