Hotel Croix de Bourgogne met dependances

Croix de Bourgogne

Voorziene start bouw Croix de Bourgogne

De overeenkomst met de koper, inclusief aanvullingen, zijn ondertekend. Hiermee kan de verkoop van de bouwgrond op de hoek van het Theodoor Dorrenplein en de Gosewijnstraat door de gemeente aan Croix de Bourgogne B.V. worden afgerond. De verkoop wordt uiterlijk half januari 2024 geformaliseerd. De vergunningen zijn onherroepelijk. Dat betekent dat na definitieve afronding gestart kan worden met de bouw van het hotel.

De ontwikkelaar is verplicht de omgeving in te lichten over de (bouw)activiteiten. Daarvoor wordt een omgevingsmanager aangetrokken. Deze omgevingsmanager wordt een (vast) aanspreekpunt wordt voor omwonende en ondernemers. Wij verwachten in de eerste helft van januari, in samenspraak met de ontwikkelaar, meer informatie hierover te kunnen geven.

Presentatie stand van zaken

Tijdens de commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer op 15 september 2020 is de raadscommissie geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het project Croix de Bourgogne.

Begin april 2018 is de vergunning voor bouw van het hotel onherroepelijk geworden. Dit betekent dat vanaf april 2018 gestart kon worden met de bouw. Toch is er nog weinig bouwactiviteit zichtbaar geweest de afgelopen periode. Waar ligt dit nu aan?

In mei 2018 is de ontwikkelaar aan de slag gegaan met het uitwerken van de vergunningtekeningen naar bouw- en werktekeningen. Vervolgens zijn prijsonderhandelingen gevoerd met aannemers, waarbij de eerste tegenvallers in beeld kwamen: de prijzen bleken veel hoger uit te vallen dan vooraf door adviseurs geraamd.

Reden voor de projectontwikkelaar om samen met een kostendeskundige, architect en uiteindelijk ook beoogd aannemer kritisch te gaan kijken naar het ontwerp en mogelijke planaanpassingen om tot een uitvoerbaar plan te komen. Op dit onderdeel lijkt volgens de ontwikkelaar zicht op een oplossing voor een haalbaar plan. De aangepaste ontwerpen zijn voor een eerste informele toetsing deze zomer bij de gemeente ingediend en worden nu op specifieke onderdelen getoetst. Doel is zo snel mogelijk te komen tot een formele wijzigingsaanvraag door de projectontwikkelaar.

Ook heeft de project ontwikkelaar gesprekken gevoerd met potentiële exploitanten over definitieve (huur)overeenkomsten en ook met banken/financierders voor een definitieve financiering. De gevolgen van COVID-19 voor de exploitatie en financiering van dit project zijn groot. Beoogde exploitanten zijn door de onzekere economische situatie terughoudend. Financieringen voor projecten in deze sectoren (horeca, retail ) staan onder druk door de onzekerheid over de lange termijn gevolgen voor deze sectoren. De ontwikkelaar heeft ons zeer recent gevraagd om, samen met de Provincie, mee te kijken naar alternatieven om de financiering toch rond te krijgen.
Uit het hele traject blijkt duidelijk dat de projectontwikkelaar door wil gaan met het project. De huidige onzekerheden maken het nu lastig om een doorkijk naar de toekomst te maken en dus een definitieve planning te maken. Op het moment dat die duidelijkheid er wel is, worden zowel de raad als de inwoners hierover geïnformeerd.

Bekijk de presentatie in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (PDF, 641.9 kB) op 15 september 2020.

Grandeur van weleer

De realisatie van Hotel Croix de Bourgogne, met haar twee dependances, is een bijzonder project. Voor Valkenburg, maar zeker ook voor 2Rocks als ontwikkelaar en investeerder. Valkenburg heeft straks een uniek plein, omringd door uitsluitend mergelgebouwen. Het project is met ambitie ontwikkeld en zal bijdragen aan het nieuwe elan van Valkenburg aan de Geul. De grandeur van weleer keert terug in het hart van Valkenburg. Met de ontwikkeling van het winkelcentrum, de herinrichting van de openbare ruimte en het verstevigen van Vestingstad Valkenburg zijn we een nieuwe weg ingeslagen. Het hotel met haar dependances past daarbij en is een fraaie hedendaagse representatie van de grandeur van weleer.

Kwaliteit voorop

De plannen zijn ontworpen door Wiel Arets Architects. In de plannen staat kwaliteit, zowel visueel als bouwkundig voorop. Bij een stad als Valkenburg aan de Geul hoort een bepaalde beeldkwaliteit en uitstraling. De plannen sluiten perfect aan op de gewenste kwaliteit voor Valkenburg. Streekeigen materialen (mergel, natuursteen) zorgen voor een versterking van de herkenbare Valkenburgse uitstraling en beleving.

Effecten hotelontwikkeling

Naast de stedenbouwkundige reparatie die met de herbouw/nieuwbouw tot stand komt, biedt de ontwikkeling ook andere kansen. De ontwikkeling op het Theodoor Dorrenplein zal een krachtige impuls geven aan de toeristisch-recreatieve en economische kracht van Valkenburg. De realisatie van de beoogde ontwikkeling levert een directe impuls op voor de werkgelegenheid, bestaande uit circa 60 structurele werkplaatsen. Uitgangspunt is een hotel van 4-5 sterrenniveau, met circa 85 kamers inclusief restaurant en circa 200m² retail. Daarnaast levert de ontwikkeling indirect een verdere impuls op voor de werkgelegenheid door de positie van het totale winkelgebied te versterken. Ook levert dit project een directe impuls op voor de bouwsector.

Achtergrond

Op 30 juni 2009 heeft de Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul het centrumplan “Hart voor Valkenburg” vastgesteld. De herbouw van Hotel Croix de Bourgogne was 1 van de 29 beslispunten. Het uit het raadsbesluit van 2009 voortvloeiende bestemmingsplan voorziet in het herstel van de meest prominente plekken in hartje centrum (het zogenaamde perceel Zink, de kop van de Dr. Erensflat en locatie Croix de Bourgogne).

Op wat nu de locatie “Croix de Bourgogne” heet, stond tot 1944 een gerenommeerd hotel. De heropbouw van het hotel in zijn historische vorm zorgt mede voor versterking van de culturele, recreatieve en toeristische functie van de gemeente Valkenburg. De twee dependances (locatie Zink en kop Dr. Erensflat) maken de stedenbouwkundige reparatie compleet.