Aanpak Koningswinkelstraat en omgeving

In opdracht van de gemeente start Kurvers Wegenbouw binnenkort met de werkzaamheden voor het project Herinrichting Koningswinkelstraat en omgeving. Er worden diverse aanpassingen gemaakt aan het riool in deze omgeving. Ook bovengronds verandert de situatie. Dankzij de aanpassingen wordt de wateroverlast in deze straten verminderd. De werkzaamheden starten vanaf 9 januari en duren tot einde 2023. Houd rekening met omleidingen in het gebied tijdens de werkzaamheden.

Wat gaan we doen?

In het hele plangebied wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd. Verder worden er bij de kruising Broekhem – Cremerstraat aanpassingen gedaan aan het bestaande riool. Hierbij wordt een nieuw vuilwaterriool aangelegd naar en door de Koningswinkelstraat. Het vuilwaterriool sluit aan op het bestaand riool in de Prinses Beatrixsingel / Prins Bernhardlaan. Het werk betreft voor het grootste deel de Bosstraat, Cremerstraat, de Statenlaan, Broekhem de Koningswinkelstraat-Noord en -Zuid en de parkeerplaatsen nabij de Aldi in de Koningswinkelstraat.

Waarom?

Aanleiding voor het project zijn de toekomstige klimaatontwikkelingen. Het doel is om deze straten inclusief de wijk Stoepert op een efficiënte manier af te koppelen van de gemengde riolering. Door de maatregelen wordt de wateroverlast verminderd en zal minder regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) worden afgevoerd.

Waar gaan we werken?

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De start van de werkzaamheden is op maandag 9 januari a.s. De verwachting is dat de werkzaamheden klaar zijn voor de kerstvakantie van 2023. Fase 1 en fase 2 zijn nagenoeg gereed. Fase 3 en 4A zijn bijna gereed. Onderstaand een update van de planning.

Slecht weer en onvoorziene omstandigheden zijn voorbehouden bij deze planning.

Er wordt gewerkt volgens onderstaande fasering:

Fase 1 Koningswinkelstraat-Zuid - Gereed, m.u.v. asfaltdeklaag
Fase 2 Statenlaan - Gereed, m.u.v. asfaltdeklaag
Fase 3 Koningswinkelstraat-Noord  6 maart t/m 26 mei (12 weken)
Fase 4A Parkeerplaats Aldi “zuid”  27 maart t/m 1 mei (5 weken m.u.v. asfaltdeklaag)
Fase 4B Parkeerplaats Aldi “noord”  8 juni t/m 14 jul (5 weken)
Fase 5 Broekhem 21 augustus t/m 13 oktober (8 weken)
Fase 6 Bosstraat - Afhankelijk voortgang fase 7  (5 weken)
Fase 7 Cremersstraat  - 15 mei t/m 14 juli (9 weken)

In de bouwvakantie (31 juli t/m 18 augustus) worden vooralsnog geen werkzaamheden verricht.

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden worden de straten van de betreffende fase volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Met gele bebording worden er omleidingsroutes ingesteld. Aanliggende inritten en oprit zijn niet bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Als u gebruik moet maken van uw auto, parkeer deze dan buiten het werkvak. De werkvakken zijn altijd bereikbaar voor voetgangers of fietsers met de fiets in de hand. De afvalinzamelaars kunnen tijdens de werkzaamheden niet altijd het werkvak inrijden. Uw afvalcontainers kunt u daarom op de bij u bekende dagen op de bij u bekende plekken neerzetten. Kurvers Wegenbouw zorgt dat ze centraal ingezameld worden, geledigd worden en vervolgens worden geretourneerd. Hetzelfde geldt voor overige inzamelingen.

Parkeren

Tijdens de reconstructie stelt de gemeente parkeerterrein Par’course 2 beschikbaar voor parkeren. Dit geldt alleen voor de bewoners die wonen op de Koningswinkelstraat en Statenlaan. De gemeente zorgt ervoor dat de vergunningen spoedig aangevraagd kunnen worden. Houd de website en digitale nieuwsbrief in de gaten. Hier communiceren we op welke datum de vergunning aangevraagd kan worden bij P1.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of heeft u meer informatie nodig? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager Maarten Beks via 06-5264 0722 of via e-mail: ipbb.beks@outlook.com.

Achtergrond

In oktober 2020 is aangekondigd dat er gewerkt werd aan een plan voor de openbare ruimte van de Koningswinkelstraat en omgeving (kern Broekhem). In samenwerking met ingenieursbureau Kragten heeft de gemeente een rioleringsplan en regenwaterstructuurplan ontworpen voor de Koningswinkelstraat en omgeving. Aanleiding hiervoor is de helaas regelmatig terugkerende wateroverlast op diverse plaatsen in de kern van Broekhem.

Het openbreken van de verschillende straten voor de rioleringswerkzaamheden biedt de mogelijkheid om de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls te geven. De gemeente heeft samen met adviesbureau HeusschenCopier daarom gewerkt aan een schetsontwerp voor de openbare ruimte in het gebied voor de volgende straten: Koningswinkelstraat, de Statenlaan, de Cremerstraat, de Bosstraat en een gedeelte van Broekhem tussen de Bosstraat en de Koningswinkelstraat. Het schetsontwerp is in oktober en november 2020 via de website gepresenteerd. Omwonenden kregen digitaal de gelegenheid om reacties op dit ontwerp te geven. Deze reacties zijn waar mogelijk verwerkt in het schetsontwerp. In maart 2021 heeft de gemeente vervolgens het besluit genomen om het schetsontwerp voor de kern van Broekhem te laten ontwikkelen tot het voorlopig ontwerp dat vervolgens op 16 september 2021 gepresenteerd werd.

Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot dit project kunt u ook terecht via het e-mailadres schetsontwerpbroekhem@valkenburg.nl of via telefoonnummer 14 043 en vragen naar Ronald Pluijmakers.

Definitieve ontwerp 

Door te klikken op onderstaande straten opent een situatietekening.

Broekhem & Bosstraat (PDF, 1.2 MB)

Cremerstraat (PDF, 1010.4 kB)

Broekhem & Koningswinkelstraat (PDF, 1.9 MB)

Koningswinkelstraat & Statenlaan deel 1 (PDF, 1.1 MB)

Koningswinkelstraat & Statenlaan deel 2 (PDF, 1.1 MB)