Woonbehoefte onderzoeken gemeente Valkenburg aan de Geul

Voor de uitvoering van de lokale woonvisie is het belangrijk  om inzicht te inzicht hebben in de actuele (kwalitatieve en kwantitatieve) woonbehoefte van de inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

De gemeente wil met onderzoek naar de woningbehoefte in de verschillende kernen invulling geven aan de uitvoering van de lokale woonvisie en daarmee input leveren voor potentiële woningbouwontwikkelingen in de gemeente zoals bijvoorbeeld binnen de verschillende gebiedsvisies, de vrijstaande schoollocaties en andere locaties die geschikt zijn voor (her)ontwikkeling tot woningen in de verschillende kernen. Daarom zijn in de periode eind 2020 tot en met eind 2021 woonbehoefte-onderzoeken uitgevoerd voor de hele gemeente. Er is voor gekozen om aparte onderzoeken uit te voeren voor de kernen Berg en Terblijt, Houthem, Schin op Geul, Sibbe-IJzeren, Valkenburg en Vilt. Van de onderzoeksrapporten van de kleinere kernen is een aparte samenvatting gemaakt. Voor de kern Valkenburg is ervoor gekozen om een samenvatting op te nemen in Hoofdstuk 1 van het onderzoeksrapport.