Ontwikkelvisie voor de kern Berg

Berg en Terblijt

In de kern Berg komen veel partijen en belangen samen. Hoe ziet de toekomst van Berg er uit? Dat komt in grote lijnen in de ontwikkelvisie aan de orde.

Het gaat daarbij onder meer om:

  • de ongebruikte tennisvelden;
  • een toekomstbestendig winkelaanbod;
  • de nieuwbouw van een samenwerkend kindcentrum;
  • de toekomst van de sportaccommodaties (VV Berg en de sporthal);
  • de transformatieopgave woningmarkt, opgaven vanuit woonvisie;
  • de herontwikkeling van leegstaande (voormalige) bedrijfspanden.

Het doel is om samen met de inwoners en ondernemers van Berg tot een ontwikkelvisie voor de kern Berg te komen, zodat ook Berg in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen, werken, winkelen en te recreëren.