Ontwikkelvisie voor de kern Berg

Berg en Terblijt

In de kern Berg komen veel partijen en belangen samen. Hoe ziet de toekomst van Berg er uit? Dat komt in grote lijnen in de ontwikkelvisie aan de orde.

Het gaat daarbij onder meer om:

  • de ongebruikte tennisvelden;
  • een toekomstbestendig winkelaanbod;
  • de nieuwbouw van een samenwerkend kindcentrum;
  • de toekomst van de sportaccommodaties (VV Berg en de sporthal);
  • de transformatieopgave woningmarkt, opgaven vanuit woonvisie;
  • de herontwikkeling van leegstaande (voormalige) bedrijfspanden.

Het doel is om samen met de inwoners en ondernemers van Berg tot een ontwikkelvisie voor de kern Berg te komen, zodat ook Berg in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen, werken, winkelen en te recreëren.

Meedenken over de ontwikkeling van een centraal hart in Berg

Afgelopen jaar zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van een ontwikkelvisie voor de kern Berg. Het doel is om samen met u als inwoners en/of ondernemers van Berg te komen tot een ontwikkelvisie waarin Berg ook in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen, werken, winkelen en recreëren. Vanuit drie ruimtelijke scenario’s is er in samenspraak met inwoners en ondernemers een vierde scenario als voorkeursvariant tot stand gekomen. Deze variant werd 14 oktober tijdens een inloopsessie gepresenteerd met als doel om het draagvlak voor het voorkeursscenario voor de kern Berg te toetsen.

Bekijk de variant die op 14 oktober werd gepresenteerd (PDF, 5.5 MB).

U kunt ook uw input leveren op de gepresenteerde ontwikkelvisie. Hiervoor kunt u dit formulier invullen (PDF, 283.9 kB) en voor 21 oktober 2021 retour sturen aan communicatie@valkenburg.nl. Graag ontvangen we uw reactie zodat we deze kunnen verwerken in de verbetering van het voorkeursmodel.

Alvast bedankt voor uw deelname en reactie!

Over de ontwikkelvisie hebben we een filmpje gemaakt. 

Planning

Het opstellen van de visie vindt plaats in drie fasen. In elke fase zijn er momenten waarop u mee kunt doen.

Fase 1: Opstarten en verkenning (oktober t/m december 2020)

In deze eerste fase gaat adviesbureau Arcadis in gesprek met de stakeholders in Berg om de opgaven goed in beeld te krijgen. Tevens wordt een gebieds-en omgevingsscan gemaakt, waarin de ruimtelijke omstandigheden en relaties in Berg in beeld worden gebracht.

Fase 2: Luisteren, betrekken en toetsen (januari t/m juni 2021)

In de tweede fase gaan we aan de slag om te komen tot een voorkeursscenario. Op basis van de opgehaalde informatie uit fase 1 worden meerdere scenario’s ontwikkeld, die zowel met de stakeholders als in een ‘omgevingsronde’ met u worden toegelicht en besproken. Aan het einde van deze fase zal het voorkeursscenario bepaald zijn.

Fase 3: Integrale ontwikkelvisie (vanaf juli 2021)

De laatste fase wordt gebruikt om het voorkeursscenario uit te werken in de integrale ontwikkelvisie. De conceptversie van de visie wordt zowel aan de stakeholders als in een omgevingsronde met u gepresenteerd. Daarna wordt de integrale ontwikkelvisie definitief gemaakt en voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Blijf op de hoogte!

Wij houden u op de hoogte via deze pagina, onze Facebookpagina en de gemeentelijke digitale nieuwsbrief.