Verbindings-as Vroenhof - St. Gerlach en Strabeek

Inloopmiddag Verbindings-as tussen Vroenhof - St. Gerlach en Strabeek

Medio 2019 hebben wij u geïnformeerd over de plannen om de Verbindings-as tussen Vroenhof, St. Gerlach en Strabeek opnieuw in te richten.

Omwonenden is destijds gevraagd om opmerkingen, aandachtspunten, ideeën, etc. kenbaar te maken. Ontwerpbureau HeusschenCopier heeft naar aanleiding hiervan veel reacties ontvangen. De binnengekomen reacties gaan voornamelijk over snelheid, parkeren en wateroverlast. De gemeente is vervolgens samen met HeusschenCopier aan de slag gegaan met het opstellen van een concept schetsontwerp. Waar mogelijk zijn uw reacties hierin meegenomen.

Inloopbijeenkomst

Dinsdag 4 februari 2020 hebben de gemeente Valkenburg aan de Geul , HeusschenCopier en RA Infra inwoners bijgepraat over de herinrichting van de Verbindings-as tussen Vroenhof, St. Gerlach en Strabeek.

Tijdens de drukbezochte inloopmiddag bij de Holle Eik in Houthem was het concept schetsontwerp in te zien. Ongeveer 130 inwoners kwamen kijken en gaven reacties. Bezoekers konden eventuele vragen stellen of opmerkingen kenbaar maken. We mochten veel positieve reacties ontvangen en in dialoog met inwoners is er opnieuw waardevolle informatie opgehaald. Vragen en opmerkingen gingen over uiteenlopende onderdelen. De volgende onderwerpen kwamen vaak terug; de parkeerdruk tussen Vroenhof 24 en St. Gerlach 54, de handhaving van de nieuwe maximumsnelheid van 30 km/uur en de nieuwe situatie ter hoogte van de St. Gerlachstraat en de Stationsweg. Ook werd aandacht gevraagd voor het optimaal ondersteunen van de status van fietsroute (voor scholieren en recreanten), met de suggestie om de rotonde aan de westzijde te vervangen door een T-splitsing, waarbij de doorgaande route gaat lopen via de Mergelweg. Waar mogelijk worden opmerkingen verwerkt in het ontwerp. Het huidige conceptontwerp kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Vervolg

Met de input die deze bijeenkomst heeft opgeleverd kan de business case worden afgerond. Deze is op verzoek van de gemeenteraad opgesteld. In de eerste helft van 2020 wordt het plan volgens afspraak aan de raad voorgelegd.

Om fase III en IV uit te kunnen voeren wordt nadrukkelijk gekeken naar en gehoopt op een financiële bijdrage vanuit de provincie, net als bij fase I en II van het project. Op dit moment bestaat daar nog onzekerheid over. De provincie heeft vooralsnog andere keuzes gemaakt met betrekking tot de subsidies die zij kan verstrekken. Daardoor zijn er op dit moment geen subsidies beschikbaar voor dit project.

Wij hopen toch op een bijdrage in de toekomst en zullen de lobby hiervoor ook met kracht voortzetten. Dat we mogelijk alsnog subsidie verkrijgen is dan ook één van de redenen geweest om deze businesscase te willen afronden. Zo zijn we er als Valkenburg aan de Geul klaar voor, mocht het subsidie-tij vanuit de Provincie zich keren.

Download het schetsontwerp (PDF, 12.8 MB).