Valkenburg ontwikkelt Oost

Wandelingen project ‘Valkenburg Ontwikkelt Oost’

Kansen voor Valkenburg-Oost

In de zomer van 2020 zijn we gestart met het ontwikkelen van een visie op het oostelijk deel van Valkenburg. De conceptvisie is inmiddels gereed. We hadden u hierover in de zomer willen informeren. Maar toen gebeurde iets waar niemand rekening mee kon houden: een wateroverlast van ongekende omvang.

Wat nu? Kunnen we nadenken over de toekomst terwijl de tegenwoordige tijd nog zoveel aandacht vraagt?

Ja. Wij denken dat het nu nóg belangrijker dan ooit is dat we doorpakken. Klimaatadaptatie is ëén van de onderdelen van de visie. Niemand had kunnen vermoeden dat we zo met onze neus op de feiten gedrukt zouden worden om de ambities op dit vlak concreet, realistisch en snel uitvoerbaar te maken. Het ontwikkelen van Valkenburg Oost, zoals de titel al aangeeft, gaat dus met nóg meer noodzaak door. Geïnspireerd door de getoonde veerkracht van de Valkenburgers zoeken we naar kansen voor de toekomst.

De wandelingen door Valkenburg Oost liggen alweer een tijdje achter ons. We willen alle mensen bedanken die de moeite hebben genomen om hun opmerkingen en tips op te schrijven en in te leveren: er zijn kaarten ingeleverd, gefotografeerd, gescand en gemaild. Ook zijn er brieven gestuurd: handgeschreven, getypt, per post en per e-mail. We zijn blij met zoveel betrokkenheid!

Er waren complimenten, maar ook zorgen en concrete tips. Wat gaat er gebeuren met voorzieningen die in de toekomst verdwijnen maar nu waterschade hebben? Waar en hoe gaan we voetgangers en fietsers scheiden? Kunnen we nog wel bouwen dicht bij de Geul? Wat zijn exact de gevolgen van het weghalen van een deel van de parkeerplaatsen op het Walramplein?

Op deze vragen moeten we het antwoord nog schuldig blijven. Dat komt omdat hiervoor meer onderzoek nodig is. Onderzoek dat leidt tot concrete plannen als uitwerking van de visie.

De visie voor Valkenburg-Oost wordt op 13 december aangeboden ter vaststelling aan de gemeenteraad. Op 23 november wordt de visie eerst nog besproken in de raadsadviescommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) 23 november 2021. U kunt deze vergaderingen via een livestream thuis volgen. Het belangrijkste voor nu is dat we het eens zijn over de grote lijn. Valkenburg-Oost is een gebied waar het prettig wonen en recreëren is, waar het groen tot diep in het centrum doordringt en  waar cultuurhistorische pareltjes gekoesterd worden!

Begin 2022 komen we, als de visie is vastgesteld, bij u terug met meer informatie over het vervolg.Valkenburg ontwikkelt OostKansen in kaart brengen

Het historisch centrum en het winkelgebied in Valkenburg hebben de afgelopen jaren een fikse facelift ondergaan. Een volgende stap is nu de herontwikkeling van Valkenburg – Oost, met name de omgeving Walramplein–Berkelplein. Hier komen wonen, bedrijvigheid en recreëren bij elkaar, maar er liggen nog veel kansen om de samenhang, kwaliteit en bereikbaarheid van dit gebied te verbeteren. Daarom willen we hier een visie voor ontwikkelen. Hoe kunnen we het gebied als geheel aantrekkelijker maken en wat zijn de verschillende behoeftes?

Dear Hunter presenteert onderzoeksresultaten

De afgelopen maanden zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd die een belangrijke basis vormen voor de uiteindelijke gebiedsvisie. Een van deze onderzoeken is gedaan door de kaartenmakers van Dear Hunter. Wellicht herinnert u zich nog de twee containers waarin Marlies & Remy met hun hond Peer tijdens de zomer hebben gewoond op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, konden zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Graag willen zij de resultaten van hun onderzoek met u delen via een filmpje, opgesplitst in drie delen:

 

Wilt u graag op de hoogte gehouden worden? Meldt u zich dan aan voor de gratis nieuwsbrief.

En heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de resultaten van Dear Hunter? Dan kunt u contact met ons opnemen via visie-oost@valkenburg.nl

Rapporten over Kastelenpark Valkenburg

Er liggen prachtige kastelen in Valkenburg Oost. Voor ‘Valkenburg Ontwikkelt Oost’ heeft het Gelders Genootschap (een erfgoed-organisatie) onderzoek gedaan naar de landgoederen Kasteel Oost, Kasteel Schaloen en Kasteel Genhoes. Dit zijn stuk voor stuk lijvige en razend interessante documenten geworden. Deze kunt u hieronder downloaden.