Valkenburg ontwikkelt Oost

In de Mazjerang van januari 2023 heeft u kunnen lezen dat de kopgroep in de startblokken staat. Uit veel goede aanmeldingen is het maximale aantal van 10 deelnemers gekozen. Samen vormen zij een brede vertegenwoordiging van de inwoners uit Valkenburg-Oost, en zullen ze aan de slag gaan met de hoofdpunten uit de visie:

- Lokaal, levendig en gezond wonen en leven;
- Beleefbaar, toekomstbestendig en toegankelijk landschap;
- Duurzame en zachte verkeersstromen.

De koplopers zullen de eersten zijn die de plannen in ontwikkeling te zien krijgen. Door actieve sessies in het gebied, maar ook door presentaties en discussies zal de kopgroep zich een beeld vormen van de plannen en erop reageren. Met de diverse koplopers, die ieder hun eigen expertise en zienswijze inbrengen op de bovengenoemde thema’s, levert dat ongetwijfeld belangrijke inzichten op die de plannen nóg beter afstemmen op wat er leeft en speelt.

De eerste bijeenkomst van de kopgroep vindt plaats in februari. Na deze eerste bijeenkomst zullen we u meer vertellen over de kopgroep, de deelnemers en de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de inbreng van deze kopgroep. Heeft u hier nu al vragen over dan kunt u die uiteraard stellen via de projectwebsite of mailen naar visie-oost@valkenburg.nl.

Wat is de Visie Valkenburg-Oost?

De Visie Valkenburg-Oost is opgebouwd uit 25 ambities. Deze passen allemaal in één van de drie thema’s:

  1. toekomstbestendig en toegankelijk landschap
  2. gezond wonen en leven
  3. duurzame mobiliteit.

Niet alle ambities kunnen meteen omgezet worden in actie. Een relatief eenvoudig te realiseren ambitie is het beter zichtbaar maken van de kasteeltuinen en de historische (zicht)lijnen in het Kastelenpark. Hiervoor is natuurlijk ook voorbereiding nodig, maar deze ambitie kan al voor een groot deel gerealiseerd worden door aanpassingen te doen aan de manier waarop er onderhoud gepleegd wordt.

Een ambitie die meer voeten in aarde heeft, is bijvoorbeeld het deels autovrij maken van het Walramplein. Als van de één op de andere dag een groot aantal parkeerplaatsen weggehaald zouden worden, zouden veel mensen daar last van hebben. Daarom moet er éérst bekeken worden welke plaatsen door wie gebruikt worden. Zijn er genoeg parkeerplaatsen voor de bewoners op redelijke afstand te vinden of te creëren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de ondernemers geen hinder ondervinden en hun zaak goed bereikbaar blijft? Gerelateerd aan het deels autovrij maken van het Walramplein zijn ook de mogelijke ontwikkelingen op het Berkelplein. Mocht er hier een ondergrondse parkeergarage komen, dan betekent dat natuurlijk heel iets anders voor het Walramplein dan wanneer er hier géén extra plaatsen gerealiseerd kunnen worden. Voordat deze ambitie gerealiseerd kan worden zal er dus nog veel werk verricht moeten worden.

U kunt de ambities hier nog eens rustig nalezen. (PDF, 5.1 MB)

Valkenburg ontwikkelt OostKansen in kaart brengen

Het historisch centrum en het winkelgebied in Valkenburg hebben de afgelopen jaren een fikse facelift ondergaan. Een volgende stap is nu de herontwikkeling van Valkenburg – Oost, met name de omgeving Walramplein–Berkelplein. Hier komen wonen, bedrijvigheid en recreëren bij elkaar, maar er liggen nog veel kansen om de samenhang, kwaliteit en bereikbaarheid van dit gebied te verbeteren. Daarom willen we hier een visie voor ontwikkelen. Hoe kunnen we het gebied als geheel aantrekkelijker maken en wat zijn de verschillende behoeftes?

Dear Hunter presenteert onderzoeksresultaten

De afgelopen maanden zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd die een belangrijke basis vormen voor de uiteindelijke gebiedsvisie. Een van deze onderzoeken is gedaan door de kaartenmakers van Dear Hunter. Wellicht herinnert u zich nog de twee containers waarin Marlies & Remy met hun hond Peer tijdens de zomer hebben gewoond op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, konden zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Graag willen zij de resultaten van hun onderzoek met u delen via een filmpje, opgesplitst in drie delen:

Wilt u graag op de hoogte gehouden worden? Meldt u zich dan aan voor de gratis nieuwsbrief.

En heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de resultaten van Dear Hunter? Dan kunt u contact met ons opnemen via visie-oost@valkenburg.nl

Rapporten over Kastelenpark Valkenburg

Er liggen prachtige kastelen in Valkenburg Oost. Voor ‘Valkenburg Ontwikkelt Oost’ heeft het Gelders Genootschap (een erfgoed-organisatie) onderzoek gedaan naar de landgoederen Kasteel Oost, Kasteel Schaloen en Kasteel Genhoes. Dit zijn stuk voor stuk lijvige en razend interessante documenten geworden. Deze kunt u hieronder downloaden.