Valkenburg ontwikkelt Oost

In december 2021 december heeft de raad de gebiedsvisie Valkenburg-Oost vastgesteld. Daarmee is er een belangrijke mijlpaal gehaald. Zo’n twee jaar aan voorbereidingen, onderzoek en héél veel gesprekken zijn nu ‘officieel’ aangenomen en met de vaststelling committeert de raad zich aan de uitvoering.

Wat betekent dit nu concreet?

De Visie Valkenburg-Oost is opgebouwd uit 25 ambities. Deze passen allemaal in één van de drie thema’s:

  1. toekomstbestendig en toegankelijk landschap
  2. gezond wonen en leven
  3. duurzame mobiliteit.

Niet alle ambities kunnen meteen omgezet worden in actie. Een relatief eenvoudig te realiseren ambitie is het beter zichtbaar maken van de kasteeltuinen en de historische (zicht)lijnen in het Kastelenpark. Hiervoor is natuurlijk ook voorbereiding nodig, maar deze ambitie kan al voor een groot deel gerealiseerd worden door aanpassingen te doen aan de manier waarop er onderhoud gepleegd wordt.

Een ambitie die meer voeten in aarde heeft, is bijvoorbeeld het deels autovrij maken van het Walramplein. Als van de één op de andere dag een groot aantal parkeerplaatsen weggehaald zouden worden, zouden veel mensen daar last van hebben. Daarom moet er éérst bekeken worden welke plaatsen door wie gebruikt worden. Zijn er genoeg parkeerplaatsen voor de bewoners op redelijke afstand te vinden of te creëren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de ondernemers geen hinder ondervinden en hun zaak goed bereikbaar blijft? Gerelateerd aan het deels autovrij maken van het Walramplein zijn ook de mogelijke ontwikkelingen op het Berkelplein. Mocht er hier een ondergrondse parkeergarage komen, dan betekent dat natuurlijk heel iets anders voor het Walramplein dan wanneer er hier géén extra plaatsen gerealiseerd kunnen worden. Voordat deze ambitie gerealiseerd kan worden zal er dus nog veel werk verricht moeten worden.

Hoe nu verder?

We gaan de gebiedsvisie in 2022 nader uitwerken in een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma geeft concreet aan hoe we de ambities willen gaan realiseren en wat hiervoor nodig is. Uiteraard willen we bij het opstellen van dit uitvoeringsprogramma ook de inwoners en andere belanghebbenden betrekken. Binnenkort is meer bekend over hoe dit aangepakt gaat worden. 

U kunt de ambities hier nog eens rustig nalezen (PDF, 5.1 MB).Valkenburg ontwikkelt OostKansen in kaart brengen

Het historisch centrum en het winkelgebied in Valkenburg hebben de afgelopen jaren een fikse facelift ondergaan. Een volgende stap is nu de herontwikkeling van Valkenburg – Oost, met name de omgeving Walramplein–Berkelplein. Hier komen wonen, bedrijvigheid en recreëren bij elkaar, maar er liggen nog veel kansen om de samenhang, kwaliteit en bereikbaarheid van dit gebied te verbeteren. Daarom willen we hier een visie voor ontwikkelen. Hoe kunnen we het gebied als geheel aantrekkelijker maken en wat zijn de verschillende behoeftes?

Dear Hunter presenteert onderzoeksresultaten

De afgelopen maanden zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd die een belangrijke basis vormen voor de uiteindelijke gebiedsvisie. Een van deze onderzoeken is gedaan door de kaartenmakers van Dear Hunter. Wellicht herinnert u zich nog de twee containers waarin Marlies & Remy met hun hond Peer tijdens de zomer hebben gewoond op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, konden zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Graag willen zij de resultaten van hun onderzoek met u delen via een filmpje, opgesplitst in drie delen:

Wilt u graag op de hoogte gehouden worden? Meldt u zich dan aan voor de gratis nieuwsbrief.

En heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de resultaten van Dear Hunter? Dan kunt u contact met ons opnemen via visie-oost@valkenburg.nl

Rapporten over Kastelenpark Valkenburg

Er liggen prachtige kastelen in Valkenburg Oost. Voor ‘Valkenburg Ontwikkelt Oost’ heeft het Gelders Genootschap (een erfgoed-organisatie) onderzoek gedaan naar de landgoederen Kasteel Oost, Kasteel Schaloen en Kasteel Genhoes. Dit zijn stuk voor stuk lijvige en razend interessante documenten geworden. Deze kunt u hieronder downloaden.