Valkenburg ontwikkelt Oost

Koplopers gezocht voor Valkenburg-Oost!

De raad is akkoord gegaan met het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de gebiedsontwikkeling Valkenburg-Oost. Dit betekent dat we vanaf januari aan de slag gaan. Woon of werk jij in Valkenburg-Oost en lijkt het je leuk om mee te denken in de planvorming?
Meld je dan nu aan voor onze kopgroep!

Wat is de gebiedsontwikkeling Valkenburg-Oost?
Afgelopen jaren is er gewerkt aan het opwaarderen en herstructureren van het historisch centrum en het winkelgebied in Valkenburg. Nu dit gereed is, willen we graag aan de slag met het gebied Valkenburg-Oost. Dit plangebied bestaat uit een stedelijk deel (omgeving Walramplein–Berkelplein) en een landschappelijk deel (Kastelenpark). In twee jaar tijd is er een gebiedsvisie opgesteld voor Valkenburg-Oost, die eind 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. De visie Valkenburg-Oost bestaat uit 25 ambities op drie thema’s: (1) gezond wonen & leven, (2) duurzame mobiliteit en (3) beleefbaar & toekomstbestendig landschap.

Deze gebiedsvisie dient als basis voor toekomstige ontwikkelingen, maar is nu nog op hoofdlijnen. We willen deze visie met ambities graag samen met partijen en inwoners in het gebied uitwerken tot een uitvoeringsprogramma met projectvoorstellen. Hiervoor gaan we onder meer een kopgroep oprichten. Dit is een groep van 5-10 inwoners die actief meewerken aan het concreet maken van de visie. Als een kritische kopgroep geven ze mede richting aan de plannen en nemen zij de overige inwoners mee. Constructief meewerkend en ondersteund vanuit de gemeente helpen ze mee de visie een stapje dichter bij uitvoering te brengen!

Wie zoeken we?
Wil jij als koploper meedenken en vormgeven aan de plannen voor Valkenburg-Oost? Dat kan!

- Je geeft samen met je mede-koplopers gevraagd en ongevraagd advies op de plannen in ontwikkeling. Marlies en Remy van Dear Hunter werken met je mee, en je komt hiervoor ongeveer één keer per maand samen.
⁃ Je woont en/of werkt in Valkenburg Oost.
⁃ Je bent open, kritisch en constructief en draagt bij vanuit jouw standpunt, rol, achtergrond, expertise, straat en/of buurt.
⁃ Je begrijpt dat er soms ook minder populaire beslissingen genomen moeten worden.
⁃ Je bent toegewijd.
⁃ Je krijgt een kijkje in de keuken van het visieproces en doet waardevolle ervaring op in participatieve processen.
⁃ Je bent (zoals het er nu naar uitziet) beschikbaar van januari 2023 tot en met april 2024.

Enthousiast? Stuur dan vóór 19 december:
⁃ Een korte beschrijving van jezelf, je motivatie om mee te doen en je kennis of kunde die je meebrengt (in tekst of een korte video);
⁃ Je naam, adres, geboortedatum of leeftijd, telefoonnummer en email-adres.
Stuur dit naar: visie-oost@valkenburg.nl met als onderwerp ‘Aanmelding kopgroep’.

Vóór de kerstdagen hoor je of je bent geselecteerd en zo ja, wanneer de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar zal plaatsvinden. Veel succes en hopelijk tot gauw!


Wat is de Visie Valkenburg-Oost?

De Visie Valkenburg-Oost is opgebouwd uit 25 ambities. Deze passen allemaal in één van de drie thema’s:

  1. toekomstbestendig en toegankelijk landschap
  2. gezond wonen en leven
  3. duurzame mobiliteit.

Niet alle ambities kunnen meteen omgezet worden in actie. Een relatief eenvoudig te realiseren ambitie is het beter zichtbaar maken van de kasteeltuinen en de historische (zicht)lijnen in het Kastelenpark. Hiervoor is natuurlijk ook voorbereiding nodig, maar deze ambitie kan al voor een groot deel gerealiseerd worden door aanpassingen te doen aan de manier waarop er onderhoud gepleegd wordt.

Een ambitie die meer voeten in aarde heeft, is bijvoorbeeld het deels autovrij maken van het Walramplein. Als van de één op de andere dag een groot aantal parkeerplaatsen weggehaald zouden worden, zouden veel mensen daar last van hebben. Daarom moet er éérst bekeken worden welke plaatsen door wie gebruikt worden. Zijn er genoeg parkeerplaatsen voor de bewoners op redelijke afstand te vinden of te creëren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de ondernemers geen hinder ondervinden en hun zaak goed bereikbaar blijft? Gerelateerd aan het deels autovrij maken van het Walramplein zijn ook de mogelijke ontwikkelingen op het Berkelplein. Mocht er hier een ondergrondse parkeergarage komen, dan betekent dat natuurlijk heel iets anders voor het Walramplein dan wanneer er hier géén extra plaatsen gerealiseerd kunnen worden. Voordat deze ambitie gerealiseerd kan worden zal er dus nog veel werk verricht moeten worden.

U kunt de ambities hier nog eens rustig nalezen. (PDF, 5.1 MB)

 Valkenburg ontwikkelt OostKansen in kaart brengen

Het historisch centrum en het winkelgebied in Valkenburg hebben de afgelopen jaren een fikse facelift ondergaan. Een volgende stap is nu de herontwikkeling van Valkenburg – Oost, met name de omgeving Walramplein–Berkelplein. Hier komen wonen, bedrijvigheid en recreëren bij elkaar, maar er liggen nog veel kansen om de samenhang, kwaliteit en bereikbaarheid van dit gebied te verbeteren. Daarom willen we hier een visie voor ontwikkelen. Hoe kunnen we het gebied als geheel aantrekkelijker maken en wat zijn de verschillende behoeftes?

Dear Hunter presenteert onderzoeksresultaten

De afgelopen maanden zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd die een belangrijke basis vormen voor de uiteindelijke gebiedsvisie. Een van deze onderzoeken is gedaan door de kaartenmakers van Dear Hunter. Wellicht herinnert u zich nog de twee containers waarin Marlies & Remy met hun hond Peer tijdens de zomer hebben gewoond op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, konden zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Graag willen zij de resultaten van hun onderzoek met u delen via een filmpje, opgesplitst in drie delen:

Wilt u graag op de hoogte gehouden worden? Meldt u zich dan aan voor de gratis nieuwsbrief.

En heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de resultaten van Dear Hunter? Dan kunt u contact met ons opnemen via visie-oost@valkenburg.nl

Rapporten over Kastelenpark Valkenburg

Er liggen prachtige kastelen in Valkenburg Oost. Voor ‘Valkenburg Ontwikkelt Oost’ heeft het Gelders Genootschap (een erfgoed-organisatie) onderzoek gedaan naar de landgoederen Kasteel Oost, Kasteel Schaloen en Kasteel Genhoes. Dit zijn stuk voor stuk lijvige en razend interessante documenten geworden. Deze kunt u hieronder downloaden.