Waar kunnen we woningen bouwen?

Net als in de rest van Nederland is er ook in Valkenburg aan de Geul een tekort aan specifieke woningen. Vooral levensloopbestendige woningen en betaalbare woningen voor starters. De gemeente is daarom op zoek naar geschikte woningbouwlocaties.

Om de gemeente daarbij te helpen stond gedurende de hele maand september 2023 de zogenoemde Kansenkaart Wonen open voor reacties. De Kansenkaart is een plattegrond van de gemeente met locaties waar in de toekomst mogelijk woningen gebouwd kunnen worden. Zo staan er op de kaart onder andere locaties/panden zoals een oude school of leegstaand hotel, die omgebouwd kunnen worden tot woningen. Inwoners konden op die aangewezen locaties reageren. De kaart stond ook open om ideeën op te halen voor potentiële plekken waar woningbouw mogelijk is.

Op de Kansenkaart Wonen zijn 97 reacties gekomen.

Op deze pagina (Deze link gaat naar een externe website) kunt u alle bijdragen inzien en een eerste reactie van de gemeente hierop lezen.

Hoe nu verder?

De Kansenkaart geeft input voor de uitdagingen op gebied van volkshuisvesting. Daarnaast heeft de Kansenkaart ook een relatie met het grondbeleid van de gemeente. Het wordt voor gemeenten steeds moeilijker om voor bebouwing benodigde gronden voor een redelijke marktprijs te verkrijgen. Om grondspeculatie te voorkomen kan de gemeente bijvoorbeeld de Wet voorkeursrecht toepassen. Die verplicht eigenaren van grond om bij verkoop de grond eerst aan de gemeente aan te bieden.

Ten aanzien van de locaties maakt de gemeente uiteraard geen pas op de plaats. Alle opgenomen locaties worden beoordeeld op geschiktheid en er wordt een voorkeursvolgorde bepaald door het college. Voor zover voorkeurslocaties buiten bebouwd gebied liggen, gaat de gemeente met de provincie in gesprek om daar toch woningbouw mogelijk te maken. In 2024 moet dat proces zijn beslag krijgen.

Onder het motto ‘tijdens de verbouwing, blijft de winkel open’ staat de gemeente in de tussentijd ook open voor nieuwe en andere initiatieven voor woningbouw.