Wat moet ik doen als ik hulp of ondersteuning nodig heb?

In Nederland gelden sinds donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland neemt deze maatregelen in acht en hanteert daarom tot en met 6 april 2020 de volgende uitgangspunten:

 • Wij vragen u bij vragen telefonisch contact met ons op te nemen via 14043. Wij zorgen dat onze telefoons extra bemenst zijn, zodat we u snel te woord kunnen staan. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur.
 • Heeft u in de maand maart een afspraak met een van onze medewerkers, dan nemen wij contact met u op om deze afspraak telefonisch te laten doorgaan. Indien dit niet mogelijk is, verplaatsen we de afspraak.
 • In geval van spoed en crisis blijft ons kantoor geopend en wordt u geholpen aan de Randwycksingel door een van onze medewerkers. Voor niet dringende vragen wij u telefonisch contact met ons op te nemen via 14043. Samen zorgen we er zo voor dat we de gezondheidsadviezen van het RIVM en de maatregelen van het kabinet in acht nemen. Voor de meest actuele informatie kunnen inwoners terecht op de website van het RIVM.

U heeft ondersteuning nodig. Omdat u sommige dingen niet meer zelf kunt. Of omdat u op sommige vlakken niet meer mee kunt. Bel dan met het Team Wmo telefoonnummer 14 043 of via wmo@maastricht.nl

Team Wmo

Ons doel? Ervoor zorgen dat u de touwtjes zo veel en zo lang mogelijk zelf in handen kunt blijven houden. En kunt blijven meedoen. Met hulp van vrienden, familie, buren, mantelzorgers of andere organisaties. Met of zonder hulpmiddelen. Zodat u precies de ondersteuning krijgt die nodig is. Zo krijgen we meer voor elkaar.

Dat doel vindt u ook terug in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Die wet is er voor mensen die door een beperking niet of minder goed mee kunnen doen in de samenleving. Uitgangspunt is dat u zo lang mogelijk zelf uw zaken kunt blijven regelen, zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de samenleving. Daar waar nodig met hulp van familie, vrienden, buren, vrijwilligers.

Aan de slag

Voor het gesprek

U of iemand uit uw omgeving (partner, huisarts) heeft de gemeente laten weten dat u behoefte heeft aan ondersteuning. Of wij hebben zelf contact met u opgenomen omdat uw indicatie binnenkort verloopt en we graag een herindicatie willen doen. We hebben daarom een afspraak gemaakt voor een gesprek. Tijdens dat gesprek bespreken we wat voor ondersteuning u precies nodig heeft, wat u zelf al heeft gedaan om dingen te regelen en of vrienden, buren, partner, kennissen u zouden kunnen helpen.

Belangrijk is dat u dat gesprek voorbereidt: maak daarom een persoonlijk plan. Dat mag kort en krachtig. Wat staat er in dat plan? We geven u graag een paar tips. Moeite met schrijven? Vraag iemand die u goed kent belangrijke informatie op papier te zetten over uw situatie.

Tips

 • Stel uzelf voor: wie bent u, wat doet u, wat zou u graag willen
 • Beschrijf uw probleem: u bent ziek, boodschappen doen lukt niet meer, u bent eenzaam.
 • Heeft u zelf al nagedacht over een oplossing? Zo ja, waar denkt u dan aan?
 • Wie zou u kunnen helpen?
 • Lees de folder “handig om te weten en om niet te vergeten bij het keukentafelgesprek. Daarin staan ook handige invullijsten die u kunt gebruiken bij het maken van een persoonlijk plan.
 • U kunt het plan al voor het gesprek naar de gemeente sturen. Of u bespreekt het tijdens het gesprek.

Het gesprek

Het (keukentafel)gesprek vindt plaats bij u thuis. Het is slim om iemand die u goed kent en vertrouwt uit te nodigen bij dat gesprek. Met twee hoor en weet je immers meer. Als u dat fijn vindt, kan ook iemand van MEE, een organisatie die mensen met een beperking helpt, gratis bij het gesprek aanwezig zijn. Meer informatie over MEE vindt u op: www.meezuidlimburg.nl, mail info@meezuidlimburg.nl of via 088010 22 22.

In het gesprek gaan we samen op zoek naar oplossingen voor uw probleem. Die oplossingen zijn iedere keer anders, omdat ieders woon- en leefsituatie, mogelijkheden en beperkingen anders zijn. We kijken samen met u naar wat goed gaat en naar wat minder goed lukt. We bespreken uw plan en onderzoeken oplossingen. Wat kunt u zelf, waar kunnen mensen om u heen helpen, zijn er voorzieningen in uw omgeving die u kunt gebruiken?

Als we het over voorzieningen hebben, maken we een verschil tussen algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen. Van algemene voorzieningen kunt u zonder indicatie of doorverwijzing gebruikmaken. Denk aan een maaltijd verzorgd door vrijwilligers in het buurthuis, de huiskamers voor senioren of het maatschappelijk werk. Of een douchekrukje dat u koopt in de winkel bij u om de hoek. Is er meer nodig? Dan hebben we het over maatwerkvoorzieningen. Denk aan hulp bij het huishouden, dagbesteding, begeleiding, een rolstoel, woningaanpassingen of vervoer. Die oplossingen komen aan de orde tijdens het keukentafelgesprek.

Na het gesprek

Heeft u na het gesprek nog vragen? Of bent u toch iets vergeten te vertellen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen:

Email: wmo@maastricht.nl

Telefoon: 14 043

Aan de hand van de uitkomsten van het (keukentafel)gesprek maakt onze medewerker en ondersteuningsplan. Dat sturen wij u per post toe.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op het plan of bent u het niet eens met het plan? Vul dan het formulier in dat u bij het ondersteuningsplan vindt. We nemen dan altijd contact met u op om te kijken of we er samen uitkomen. Lukt dat niet, dan kunt u vragen of een andere medewerker het keukentafelgesprek kan overdoen en uw situatie en vraag opnieuw kan beoordelen. Dat noemen we een second opinion.

Als uit het plan blijkt dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft zoals een scootmobiel of begeleiding, dan kunt u die voorziening direct aanvragen. Die aanvraag beoordelen we. Bent u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag, dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dat doet, leest u in de brief waarin ook onze beslissing op uw aanvraag staat. Of kijk op www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Als u niet tevreden bent door hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente Maastricht kunt u een klacht indienen. Hoe u dat doet leest u op www.gemeentemaastricht.nl/klacht.

Privacy

Om samen met u te bepalen welke ondersteuning het beste past bij uw vraag, zullen wij de noodzakelijke persoonsgegevens gaan verzamelen en vastleggen. Dit gebeurt in overleg met u en vindt plaats binnen de kaders van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wilt u hier meer over weten? Kijk op www.maastricht.nl/privacy of neem contact met ons op via wmo@maastricht.nl. Hier vindt u ook informatie over uw rechten als uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze informatie? Laat het ons gerust weten. We helpen u graag verder:

Bezoek

Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht

 • E-mail: wmo@maastricht.nl
 • Telefoon: 14 043

Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 08.30 – 12.00 uur, donderdag van 13.30 – 19.00 uur 

Via het contactformulier Wmo (Deze link gaat naar een externe website) kunt u ons laten weten of u behoefte heeft aan ondersteuning of een vraag heeft. Na het versturen van het formulier maken we een melding aan en neemt een van onze consulenten contact met u op om een afspraak te maken.

Het is belangrijk om het gesprek zo goed mogelijk voor te bereiden. Daar kunt u dus de brochure van het Huis voor de Zorg (PDF, 508.2 kB) voor gebruiken.