Aanvragen mantelzorgwaardering

Een bedankje voor uw mantelzorger: vraag de mantelzorgwaardering aan!

Bent u hulpbehoevend en heeft u één of meer mensen die u mantelzorg geven? Bijvoorbeeld een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in uw directe omgeving? Doet hij/zij dit al langere tijd, onbetaald en in eigen tijd? Dan kunt u voor hem/haar een blijk van waardering aanvragen: een geldbedrag van € 200,--.

Beschrijving

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig (meer dan 6 maanden gedurende meer dan 8 uur per week) en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. De zorg is langdurig en kan bestaan uit hulp in het huishouden, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding of emotionele steun.

Voorwaarden

Wilt u voor één van uw mantelzorgers deze blijk van waardering aanvragen, dan zijn er enkele voorwaarden:

  • U moet inwoner zijn van de gemeente Valkenburg aan de Geul en u woont op het moment van de aanvraag voor een mantelzorgwaardering nog zelfstandig thuis; de mantelzorger mag wel buiten de gemeente Valkenburg aan de Geul wonen;
  • U mag maar 1 blijk van waardering aanvragen per jaar. De hoogte van deze blijk van waardering is voor 2023 vastgesteld op € 200,- per zorgvrager;
  • Het bedrag kan het gehele jaar, één keer per jaar, worden aangevraagd;
  • U krijgt voor tenminste 8 uur per week en langer dan 6 maanden hulp van de mantelzorger(s);
  • Per adres kan slechts één keer per jaar een mantelzorgwaardering worden aangevraagd;
  • De mantelzorger die een mantelzorgwaardering ontvangt, kan tegelijkertijd niet ook zorgvrager zijn.

Waaruit bestaat de mantelzorgwaardering?

De mantelzorgwaardering bestaat uit een geldbedrag.

Aanpak

Hiervoor dient u als zorgvrager een formulier in te vullen. U dient in het bezit te zijn van één van de volgende (gemeentelijke) beschikkingen. Het is voldoende dat u aankruist welke beschik(king) op u van toepassing is. U hoeft geen bewijsstukken mee te sturen.

  • Een gemeentelijke beschikking voor jeugdzorg of
  • Een gemeentelijke beschikking voor Wmo huishoudelijke hulp of
  • Een gemeentelijke beschikking voor Wmo begeleiding.

U komt niet in aanmerking voor een mantelzorgwaardering indien u enkel beschikt over een indicatie Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Voor zorgvragers die een beroep doen op mantelzorg en juist daarom geen gebruik maken van professionele zorg en waarop dus één van de bovengenoemde (gemeentelijke) beschikkingen niet van toepassing is, geldt dat zij ook een aanvraag voor de mantelzorgwaardering kunnen indienen. Wel moet men open staan voor eventueel een onderzoek naar de zorgsituatie door de gemeente. Een consulent van het Steunpunt Mantelzorg zal dan met u contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een telefonisch interview.

Hoe kunt u de aanvraag indienen?

De aanvraag kan alleen digitaal worden ingediend via het formulier op deze website. Wanneer u als zorgvrager het formulier zelf niet kunt invullen, dan kan uiteraard de mantelzorger dit voor u invullen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat u bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Valkenburg aan de Geul het formulier laat invullen. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 043. Wij streven ernaar om binnen vier weken uw aanvraag af te handelen.

Meer informatie