Ondersteuning via de Oogvereniging

Het huishouden doen, de post lezen of boodschappen doen: de gemeente bekijkt per persoon of iemand daar hulp bij kan krijgen. Mensen met een visuele beperking of doofblindheid moeten zelf assertief zijn en goed uitleggen wat ze nodig hebben. Vanaf nu kunnen zij hiervoor gratis Wmo-ondersteuning krijgen via de Oogvereniging.

Ambtenaren van de gemeente komen lang niet iedere week in aanraking met mensen met een visuele beperking, laat staan dat het voor hen eenvoudig is om in te schatten wat de gevolgen daarvan zijn op het dagelijks leven. Laura Hoogstraten, themacoördinator Transitie Zorg bij de Oogvereniging: “Het is aan mensen zelf om ervoor te zorgen dat ze de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Een goede voorbereiding op het gesprek met de gemeente hoort daarbij. Net als goed op de hoogte zijn van je rechten en plichten.”

Lies Toren, die zelf Wmo-ondersteuner is bij de Oogvereniging, vult aan: “Je moet goed kunnen aangeven wat je nodig hebt, goed geïnformeerd zijn over de alternatieven waarmee de gemeente kan komen en heel stevig in je schoenen staan. Dat is niet eenvoudig.” Wmo-ondersteuning heeft als doel mensen hiervoor handvatten te geven.

Hoe werkt Wmo-ondersteuning?

Wmo-ondersteuning via de Oogvereniging is gratis beschikbaar voor alle mensen met een visuele beperking of doofblindheid. De Wmo-ondersteuning wordt gegeven door vrijwilligers die hier speciaal voor zijn opgeleid.

Wie gebruik wil maken van de Wmo-ondersteuning, kan contact opnemen met de Ooglijn via 030-2945444 of ooglijn@oogvereniging.nl. De Ooglijnmedewerker bespreekt wat de vragen zijn en wat iemand van de ondersteuning verwacht. De Ooglijn brengt aanvrager en Wmo-ondersteuner vervolgens met elkaar in contact. Meestal komt de Wmo-ondersteuner bij mensen thuis. Soms kan de Wmo-ondersteuning per telefoon of e-mail worden gegeven.

De Wmo-ondersteuning wordt mogelijk gemaakt door de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt en Stichting Novum.

Over de Oogvereniging

De Oogvereniging (Deze link gaat naar een externe website) is de patiënten- en belangenorganisatie voor mensen met een oogaandoening. De Oogvereniging zet zich ervoor in dat mensen goede oogzorg krijgen en optimaal kunnen meedoen in de samenleving.