Veelgestelde vragen over het PGB

Waarom moet u een zorgovereenkomst opsturen?

De SVB betaalt uw zorgverleners alleen als er een zorgovereenkomst is tussen u en uw zorgverlener, als bewijs dat u zorg inkoopt. Zonder zorgovereenkomst kan de SVB de zorgverlener niet uitbetalen. U moet deze overeenkomst zelf sluiten en daarna naar de SVB sturen. Heeft u nog geen overeenkomst met uw zorgverlener? De SVB heeft modelovereenkomsten (Deze link gaat naar een externe website) die u kunt gebruiken.

Betaling van facturen

Om uw facturen, urenbriefjes, rekeningen of overzichten van reiskosten, betaald te krijgen zult u deze zelf moeten indienen/declareren bij de SVB. Dit kan door in te loggen met uw DigiD bij Mijn PGB van de SVB. Maar ook per email: pgb@svb.nl of per post kunt u de facturen toesturen:

SVB Servicecentrum PGB
Postbus 8038
3503 RA Utrecht

U blijft zelf verantwoordelijk om uw declaraties binnen uw budget te houden

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw budget. Wel kunt u in “mijn PGB (Deze link gaat naar een externe website)” van de SVB zien hoeveel budget u nog over heeft. Maakt u hiervan geen gebruik, dan ontvangt u maandelijks een overzicht van uw budget.

Heb ik een maximaal bedrag per maand?

Nee, u krijgt een PGB voor in principe een jaar. Indien u in een maand meer uitgeeft dan het maandbedrag (1/12 van uw jaarbudget) is dat geen probleem. De SVB zal dan gewoon uw zorgverlener betalen.

Let op: Het is verstandig om de uitgaven uit uw PGB over het jaar te verdelen, zodat u constant zorg kunt krijgen. De SVB kan niet meer betalen dan uw totale PGB.

Verandert u de afspraken met uw zorgverlener?

In de zorgovereenkomst liggen de afspraken met uw zorgverlener vast. Maar het kan zijn dat er iets verandert. Uw zorgverlener gaat bijvoorbeeld meer uren voor u werken, of u krijgt een herindicatie. Dan moet u de zorgovereenkomst aanpassen. Dit kan via wijzigingsformulieren. Deze formulieren staan op de SVB website; u kunt ze ook telefonisch bij de SVB opvragen.

Het is belangrijk om wijzigingen op tijd door te geven. Wilt u bijvoorbeeld een ander uurloon gaan betalen? Geef dat dan door op de laatste werkdagen vóór de 10e van de maand ervoor.

Dus een wijziging die 1 september in moet gaan, moet uiterlijk vrijdag 7 augustus gemeld worden. Dan kunnen de wijzigingen op tijd in de administratie worden verwerkt. Na de verwerking duurt het een dag voordat u de wijziging zelf kunt zien in Mijn PGB.

Waarom moet ik een ouderbijdrage betalen?

Verblijft uw kind voor één of meerdere dagen of dagdelen per week buitenshuis? Dan moet u ouderbijdrage betalen. De gemeente geeft uw gegevens dan door aan het Centraal Administratie Kantoor (Deze link gaat naar een externe website) (CAK). Het CAK berekent en regelt de inning van de ouderbijdrage.

De hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van de leeftijd van het kind en het aantal dagdelen dat het kind buiten het gezin verblijft.

Wat is Trekkingsrecht?

Het trekkingsrecht houdt in dat u het PGB niet meer op uw bankrekening gestort krijgt, maar dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) direct aan uw zorgverlener uitbetaalt. U geeft aan de SVB door welk bedrag aan uw zorgverleners moet worden uitbetaald. Daarvoor dient u een declaratie in. Dit kan een factuur zijn, een urenbriefje of een vooraf afgesproken maandelijks bedrag. Het grote voordeel hiervan is dat de verantwoording veel eenvoudiger wordt en de SVB een groot deel van uw financiële administratie overneemt.

Elke maand ontvangt u een overzicht van uw bestedingen en hoeveel budget u nog over heeft. Daarnaast kunt u via ‘Mijn PGB (Deze link gaat naar een externe website)’ van de SVB op elk moment online uw budget en alle betalingen bekijken. Op de website van de SVB kunt u via ‘Mijn pgb (Deze link gaat naar een externe website)’ altijd uw budget en alle betalingen bekijken.