Cliëntondersteuning

Jaarlijks doen in Valkenburg ruim 100 inwoners met een beperking beroep op de cliëntondersteuning van MEE.

Cliëntondersteuning richt zich op het versterken van de eigen kracht van mensen en van hun netwerk. MEE heeft bijna 100 jaar ervaring in cliëntondersteuning en heeft veel kennis en kunde opgebouwd.

Iedereen doet MEE

MEE vindt dat iedereen moet kunnen meedoen, ook mensen met een beperking. Maar niet iedereen is in staat om dit meedoen voor zichzelf te organiseren. Sommige mensen hebben hiervoor tijdelijk een steuntje in de rug nodig. Zij kunnen een beroep doen op cliëntondersteuning. Maar wat houdt cliëntondersteuning precies in? Kan iedereen er gebruik van maken?

Informatie en advies

Cliëntondersteuning bestaat uit informatie en advies en activerende ondersteuning. Doel is om mensen te helpen hun leven snel (weer) op de rit te krijgen. U kunt met alle soorten vragen bij de cliëntondersteuner terecht bijvoorbeeld: ‘Welke mogelijkheden zijn er om te werken met mijn handicap?’ of ‘Wie kan er een keer met mijn zieke vader gaan wandelen?’ en ‘Is er een geschikte opvang voor mijn kindje met autisme?’’. De cliëntondersteuner onderzoekt breed welke vragen u heeft. Samen met u zoekt hij naar duurzame oplossingen. En die hoeven lang niet altijd ingewikkeld te zijn.

Activerende ondersteuning

Soms zijn informatie en advies niet voldoende om zelfstandig verder te kunnen. Dan kan de cliëntondersteuner u tijdelijk ondersteunen in het leren organiseren van uw leven. Bijvoorbeeld bij vragen als: ‘Hoe kan ik beter leren omgaan met anderen?’, ‘Hoe kan ik beter leren omgaan met mijn geld?’ en ‘Hoe kan ik een netwerk van mensen om me heen opbouwen?’.

Ondersteuning bij een aanvraag voor langdurige ondersteuning

Met behulp van cliëntondersteuning slaagt een groot deel van de mensen erin om het leven (weer) zelfstandig op te pakken. Soms is er echter langere tijd meer ondersteuning nodig. Sinds 1 januari 2015 moet u op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet hiervoor een aanvraag doen bij uw gemeente. U kunt zich laten bijstaan door een cliëntondersteuner. Bijvoorbeeld bij een ‘keukentafelgesprek’ dat de gemeente met u voert om te kijken wat er nodig is. In de Wmo is geregeld dat de cliëntondersteuning onafhankelijk is. Dit betekent dat uw belang voor de cliëntondersteuner altijd uitgangspunt is.

Cliëntondersteuning bij langdurige zorg

Gaat het om structurele en zeer intensieve zorg, dan is er een indicatie nodig via de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook binnen de Wlz kunt u een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning door MEE.

Cliëntondersteuning is kosteloos en zonder indicatie of toestemming te verkrijgen. Neem hiervoor contact op met MEE via telefoonnummer 088 010 2222.

Meer informatie over cliëntondersteuning (Deze link gaat naar een externe website).

Heeft u vragen over de cliëntondersteuning in de Wet langdurige zorg (Wlz), dan kunt u ons bereiken via T: 088 010 2120 of wlzclientondersteuning@meezuidlimburg.nl