Mantelzorg

Mantelzorg, wat is dat precies?

2,6 miljoen volwassenen Nederlanders verlenen meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden mantelzorg. Wat verstaan we precies onder mantelzorg en wat is het verschil met vrijwilligerszorg?

Definitie mantelzorg

De Nationale Raad voor de Volksgezondheid hanteert de volgende definitie van mantelzorg:

Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.
Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.
Verschil mantelzorg en vrijwilligerszorg
Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende dingen:

Mantelzorg overkomt je

Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Voor vrijwilligerszorg kies je

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

Steunpunt Mantelzorg

Steunpunt MantelzorgSteunpunt Mantelzorg ondersteunt mantelzorgers en zorgvrijwilligers op diverse gebieden en gaat daarbij vraaggericht en op maat te werk. Het doel is dat mantelzorgers hun zorgtaken kunnen vervullen en volhouden, in combinatie met goede zorg voor henzelf en de uitvoering van andere levenstaken. De inzet van zorgvrijwilligers is daarbij essentieel. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers houden binnen de zorg- en dienstverlening voortdurend eigen regie en keuzevrijheid. Steunpunt Mantelzorg biedt daarnaast ook vervangende mantelzorg aan alleenstaande hulpvragers die geen of (te) weinig gebruik kunnen maken van mantelzorg in hun directe omgeving.

Adres Steunpunt Mantelzorg

Sphinxlunet 3
6221 JD Maastricht
T 043 – 321 50 46
info@voormantelzorgers.nl
www.voormantelzorgers.nl (Deze link gaat naar een externe website)

Mantelzorgwaardering

Bent u hulpbehoevend en heeft u één of meer mensen die u mantelzorg geven? Bijvoorbeeld een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in uw directe omgeving? Doet hij/zij dit al langere tijd, onbetaald en in eigen tijd? Dan kunt u voor hem/haar een blijk van waardering aanvragen: een geldbedrag van € 200,--.

Meer informatie over de Mantelzorgwaardering.