Van afval naar grondstof

Een belangrijke doelstelling voor de komende jaren is het verminderen van de hoeveelheid restafval en grofvuil. Beide afvalstromen worden verbrand en hiermee gaan veel kostbare grondstoffen verloren. Door afval te scheiden kunnen we met hergebruik en recycling grondstoffen sparen.
Afval scheiden kunnen we niet alleen, dat doen we graag samen met u. Zo krijgt uw afval een tweede leven. En dat vinden wij belangrijk, want hiermee besparen we geld, worden kostbare grondstoffen gespaard en wordt CO2 uitstoot verminderd.

Uw mening over afvalinzamelijk en -scheiding

De gemeente is bezig met een plan over hoe we het afval van mensen willen inzamelen en scheiden. Dit heet het grondstoffenplan. Willen we de op dezelfde manier blijven inzamelen en scheiden of gaan we dingen veranderen?

We willen graag weten wat u vindt van de manier van afval inzamelen en scheiden. Geef uw mening door de vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Vragenlijst (Deze link gaat naar een externe website)

Enkele voorbeelden:

PMD-afval

Wanneer u PMD-afval apart aanbiedt daalt niet alleen de hoeveelheid restafval, maar van het PMD-afval worden ook mooie dingen gemaakt. De lege plastic verpakkingen worden gerecycled tot nieuwe verpakkingen of gebruikt in bijvoorbeeld plastic speelgoed of fleecedekens. Van de metalen verpakkingen zoals blik worden nieuwe metalen verpakkingen of voorwerpen gemaakt. En van de drankkartons wordt het papier weer opnieuw gebruikt.

Papier

Het papier en karton dat in Nederland wordt gemaakt bestaat voor 82% uit gerecycled oud papier en -karton. Oud papier is een waardevolle grondstof en kan meerdere malen worden gerecycled. Door papier apart aan te bieden beperken we bomenkap en verminderen we het gebruik van water.

Glas

Van de glazen potjes en flessen die u inlevert, worden weer nieuwe glazen verpakkingen gemaakt. Glas is 100 procent en oneindig herbruikbaar. Wanneer witglas (doorzichtig glas) wordt gemengd met bont glas kan er geen witglas meer van gemaakt worden. Daarom vindt de inzameling van glas vaak gescheiden plaats.

Gft-afval

Van het gft-afval dat u apart aanbiedt wordt compost, groene stroom en groengas gemaakt. Naast groente-, fruit- en tuinafval behoren ook etensresten (m.u.v. schelpen) tot gft-afval.