Inzameling bedrijfsafval

Afval van bedrijven moet gescheiden ingeleverd worden. U regelt dit zelf of u laat het doen door een erkende afvalinzamelaar of -verwerker.

Beschrijving

Bedrijven en instellingen moeten hun afval scheiden en gescheiden afvoeren. U kunt dit zelf doen. Ook kunt u een contract afsluiten met een erkende inzamelaar of erkende afvalverwerker. Erkende inzamelaars vindt u op de VIHB-lijst (Deze link gaat naar een externe website) van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

Voorwaarden

U vindt de voorwaarden voor het scheiden van bedrijfsafval in:

Meer informatie