Milieupas

Met een milieupas kunt u afval naar het milieupark brengen.

Beschrijving

Elke woning heeft één afvalpas die gekoppeld is aan de persoon die afvalstoffenheffing betaalt. Met deze pas kunt u terecht op het milieupark. Bedrijven, hotels, pensions, vakantiewoningen en andere instellingen dienen zelf het afvoeren van hun afval te organiseren.

Kosten

Het aanvragen van een milieupas is gratis.

Voorwaarden

Bij verhuizing ontvangt u automatisch een milieupas op uw nieuwe adres (indien uw verhuizing bij de gemeente bekend is).

U kunt alleen een milieupas aanvragen, als u ingeschreven staat op een woonadres in de gemeente en afvalstoffenheffing betaalt. Er wordt één milieupas per huishouden uitgegeven.

Aanpak

Op de website besteuitafval.nl kunt u een milieupas aanvragen.