Inzameling textiel

Oude kleding en schoenen worden hergebruikt. Daarom worden ze apart ingezameld. Breng uw oude kleding en schoenen naar een kringloopwinkel of container voor textiel.

Beschrijving

Oude kleding en schoenen kunnen prima worden hergebruikt. Breng ze naar een kringloopwinkel, milieupark of naar de ondergrondse textielcontainers in de gemeente. De textiel wordt niet huis aan huis opgehaald.
De textielcontainer vindt u bij de glasbakken. 

Wilt u oude kleding en schoenen ophalen voor hergebruik, een goed doel of handel? Dit is niet toegestaan.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het inleveren van textiel.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Meer informatie