Afval voorkomen

De gemeente Valkenburg aan de Geul wil in 2050 helemaal circulair zijn. Dit betekent dat we dan geen afval meer produceren maar grondstoffen. Hiervoor is het belangrijk dat u als inwoner weet welke afvalstroom/grondstoffenstroom waar gescheiden kan worden aangeboden en dat we samen voorkomen dat er afval ontstaat. Dit is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Dit is een proces waarbij zowel de gemeente als haar inwoners anders leren omgaan met de aanschaf van producten en de manier van het ontdoen van deze producten. Graag willen we als gemeente onze inwoners hierbij helpen.

Het beste is natuurlijk als producten nooit als afval worden aangeboden. Is een product voor u niet meer zinvol om te bezitten maar is het product wel nog goed voor gebruik? Dan is het natuurlijk beter om het naar de kringloop te brengen of door een kringloopwinkel op te laten halen. In de gemeente Valkenburg aan de Geul werken we met Kringloop Zuid. Bekijk hier (Deze link gaat naar een externe website) de website.

Via de Milieu App kunt u per product kijken bij welke afvalstroom het hoort. De app vindt u hier. Via de website Milieu Centraal (Deze link gaat naar een externe website) kunt u informatie vinden over tips om afval te voorkomen of om duurzamere keuzes te maken bij een aankoop. Ook zijn er verschillende initiatieven binnen onze gemeente die zich inzetten om afval te voorkomen, zoals de speelgoedbank (ga naar de website (Deze link gaat naar een externe website)) of bezoek een Repair Café bij jou in de buurt (via repaircafe.org (Deze link gaat naar een externe website)), zoals Repareerschuurke “Van Alles Get” (Deze link gaat naar een externe website) in Berg en Terblijt.

Als we als gemeente minder huishoudelijk afval produceren heeft dit een positief effect op de afvalstoffenheffing die de gemeente aan haar inwoners vraagt voor het inzamelen en verwerken van vrijgekomen huishoudelijk afval.