Informatieplicht als u met gevaarlijke stoffen werkt

Als uw bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt, dan moet u informatie melden bij de gemeente.

Beschrijving

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, zijn verplicht de gemeente hierover te informeren. Welke informatie u doorgeeft hangt af van de inrichting van uw bedrijf. Zijn er veel gevaarlijke stoffen in het bedrijf, dan is de inrichting hoogdrempelig.

In de Seveso III-richtlijn (Deze link gaat naar een externe website) staat wanneer een bedrijf een lagedrempelinrichting of hogedrempelinrichting heeft. In bijlage I van deze richtlijn staan 2 lijsten met de drempelwaarden van gevaarlijke stoffen. Controleer deze lijsten als er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in uw bedrijf.

Aanpak

Zowel bedrijven met een lagedrempel- als met een hogedrempelinrichtingen moeten een melding doen.

Zo doet u een melding:

 • U neemt contact op met de gemeente die de omgevingsvergunning voor het milieu heeft afgegeven.
 • U geeft in ieder geval door:
  • de naam en adres van uw bedrijf
  • de hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig in het bedrijf
  • het soort gevaarlijke stoffen aanwezig in het bedrijf
  • waarvoor de gevaarlijke stoffen worden gebruikt
  • het preventiebeleid
  • het veiligheidsbeheerssysteem
  • het interne noodplan
  • bij hogedrempelinrichtingen: een veiligheidsrapport

Soms heeft de provincie of de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de omgevingsvergunning verleend. Dan doet u de melding bij de provincie of de minister.

Meer informatie