Afval en milieu

Als inwoner van Valkenburg aan de Geul ontvangt u jaarlijks de aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Onderdeel daarvan is de afvalstoffenheffing. Het betalen van deze afvalstoffenheffing is de basis voor het af (laten) voeren van uw afvalstoffen.

De gemeenteraad stelt jaarlijks de tarieven van de afvalstoffen, de prijs van de restafvalzakken en de tarieven voor het laten ophalen van grof huishoudelijk afval vast. Ook de tarieven van de milieuparken worden door de gemeenteraad vastgesteld.

Ontvangt u geen afvalstoffen aanslag dan kunt u geen milieupas aanvragen, geen afval aanbieden bij de Milieuparken en ook geen containers, zakken of grofvuil laten ophalen.

Bedrijven, hotels, pensions, vakantiewoningen, instellingen en dergelijke dienen zelf het afvoeren van hun afval te organiseren. 

Veel informatie kunt u vinden op de nieuwe website www.besteuitafval.nl. Bijvoorbeeld:


Archief

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens