Watersnoodramp in Valkenburg aan de Geul

Voor dringende vragen over de watersnoodramp kunt u contact op te nemen met het telefoonnumer: 14 043.

Bij minder dringende vragen of meldingen over zaken rondom wateroverlast vragen we u een e-mail sturen naar wateroverlast@valkenburg.nl

Nieuws