Nationaal Rampenfonds biedt steun aan maatschappelijke initiatieven

Geplaatst op maandag 10 januari 2022

Aanvraagtermijn is verlengd tot 1 april 2022

Het Nationaal Rampenfonds (NRF) wil maatschappelijke organisaties die getroffen zijn door de watersnoodramp helpen bij het zo snel mogelijk weer op gang brengen van hun werk. Denk hierbij aan het werk van buurtcomités, vrijwilligersorganisaties, culturele en sportverenigingen en organisaties op het gebied van natuur en milieu die door de wateroverlast schade hebben ondervonden.

Het NRF beseft dat de indiening van een projectaanvraag veel voorbereiding vergt. Projectaanvragen kunnen daarom nog tot 1 april 2022 worden ingediend. Op de website van het Nationaal Rampenfonds vindt u het formulier waarmee u als vereniging, stichting of andere maatschappelijke organisatie een aanvraag kunt indienen voor financiële ondersteuning van kleinschalige projecten. Hier vindt u ook de voorwaarden voortoekenning van de bijdrage. 

Meer informatie en het aanvraagformulier (Deze link gaat naar een externe website).

Meer nieuws