Informatie over schadeafhandeling

Geplaatst op zaterdag 17 juli 2021

Verzekeraars zetten alles op alles om snel de verzekerde schade uit te keren aan getroffen klanten in Limburg. Verschillende maatschappijen vermelden op hun websites hoe klanten waterschades aan huizen, bedrijfspanden en voertuigen kunnen doorgeven. Ook is Stichting Salvage namens verzekeraars nog altijd aanwezig in het getroffen gebied om hulp te bieden.

Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Het kabinet heeft overstroomd Limburg tot rampgebied uitgeroepen. Daarbij is de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard. Zodra duidelijk is wat dit betekent voor de schade die niet wordt vergoed door uw verzekeraar, zullen wij u via deze website informeren.  

Blijf in contact

Naast informatie op hun websites en social mediakanalen geven verzekeraars advies over wat mensen moeten doen op het moment dat zij weer terug mogen naar hun woningen. Het is belangrijk dat klanten contact opnemen met hun verzekeraar of adviseur om te horen hoe zij het beste de schade kunnen melden. Maar ook op welke manieren zij de schade kunnen vastleggen en of er bijvoorbeeld instructies zijn bij het opruimen. Pas wanneer het water is gezakt kan er door de brandweer en reconditioneringsbedrijven effectief water weggepompt worden. Deze bedrijven beoordelen wat er in huis of aan een pand hersteld of gereinigd kan worden en wat verloren is gegaan.

Tips en adviezen

  • Neem altijd eerst contact op met je verzekeraar of adviseur om de schade te melden.
  • Maak video's en foto's van jouw auto of de situatie in en rondom het huis.
  • Zorg dat je bereikbaar bent voor je verzekeraar of adviseur, ook op je tijdelijke adres.
  • Pas op voor zogenaamde experts of bemiddelaars waar je niet zelf om hebt gevraagd en die ook niet door de verzekeraar zijn gestuurd. Vraag altijd voor welk bedrijf ze werken en zet nooit zomaar een handtekening.
  • Is de situatie veilig? Begin dan met opruimen.
  • Verzamel eventueel facturen van belangrijke, grote aankopen die beschadigd zijn.
  • Bekijk voor meer advies de folder van Stichting Salvage (PDF, 349.7 kB).  

Informatie

Meer nieuws