Wet tegemoetkoming schade

Geplaatst op dinsdag 27 juli 2021

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) wordt toegepast op de hoogwatersituatie in Limburg. Er komt een tegemoetkoming voor geleden materiële schade en gemaakte kosten. Waarschijnlijk is half augustus meer duidelijk over deze ministeriele regeling.

Ook geeft het Nationaal Rampenfonds geld aan de getroffen gemeentes. Het gaat om eenmalig €1000 voor huishoudens die zwaar getroffen zijn door de wateroverlast. Dit geld komt uit de 8,5 miljoen euro die is binnengekomen via giro 777. Als we weten hoe getroffen bewoners een aanvraag kunnen doen en wat de voorwaarden zijn, melden we dat op deze website.

Meer nieuws