De Omgevingswet en ruimtelijke procedures

Geplaatst op vrijdag 16 september 2022

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Dit brengt veranderingen met zich mee bij het vergunningenproces en ruimtelijke procedures.

Voor 1 januari 2023

Als u voor 1 januari (onder het huidige recht) nog een procedure wil doorlopen is het belangrijk dat de gemeente de bijbehorende documenten en stukken op tijd ontvangt. Dat betekent dat een bestemmingsplan compleet (inclusief alle bijbehorende onderzoeken) moet zijn ingediend vóór 1 oktober. Ook voor een aanvraag omgevingsvergunning, waarbij afgeweken wordt van het bestemmingsplan, geldt dat de stukken compleet en op tijd moeten worden ingediend.
Lees meer

Na 1 januari 2023

Als het volgens de huidige planning verloopt zullen vanaf 1 januari de regels van de Omgevingswet van kracht zijn. Daar horen nieuwe mogelijkheden bij om initiatieven mogelijk te maken. Omdat de mogelijkheden om af te wijken van het omgevingsplan met een omgevingsvergunning (BOPA) uitgebreider zijn, gaan we graag met u in gesprek om te bekijken op welke wijze u de aanvraag het beste kan voorbereiden. Het wijzigen van het omgevingsplan is een nieuwe mogelijkheid onder de Omgevingswet, die we samen zullen gaan ontdekken.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neem dan gerust contact op met de afdeling Vergunningen via 14 043.

Foto: Tineke Dijkstra

Meer nieuws