Samenwerken voor klimaatbestendig bos en natuur en biodiversiteit

Geplaatst op woensdag 13 maart 2024

Op 12 maart 2024 ondertekenden de Gemeente Valkenburg aan de Geul en coöperatie Bosgroep Zuid Nederland een 10-jarige beheerovereenkomst. De gemeente is al lid bij de Bosgroep sinds 1996, waarbij elk jaar ingezet wordt op een duurzame samenwerking.

Samen werken we verder aan een veilige aantrekkelijke leefomgeving, meer biodiversiteit en een duurzaam en klimaatbestendig beheer van bossen en natuurterreinen. De gemeente bezit 89 ha bossen, natuurterreinen en landschapselementen. De bossen kennen door hun unieke ligging in het heuvelland en Geuldal een grote verscheidenheid aan soorten. Door deze geschiedenis en de bijzondere bostypen zijn de bosdelen Polferbos, Geulhemmerheide en Schaelsberg aangemerkt als Natura 2000 gebieden.

Door de komende jaren samen te werken met de Bosgroep versterken we onze natuur. Met kennis en daadkracht wordt gewerkt aan het omvormen van plateaubossen en hellingbossen, waarbij de bosstructuur en biodiversiteit aanzienlijk kan verbeteren op termijn en oude bomen gespaard blijven. Een aantrekkelijke omgeving voor onze inwoners en bezoekers is ook een veilige omgeving. Daarom zullen er ook bomen gekapt moeten worden, zoals aan de Plenkertstraat. Echter waar bomen gekapt worden herstellen we tegelijkertijd de natuur, zodat de unieke kalkrotsen meer aan het oppervlak komen en bijzonder flora aantrekt.

Meer informatie over de unieke bossen in Valkenburg en het beheer dat we uitvoeren is te vinden via www.natuurportaal.nl/gebied/valkenburg (Deze link gaat naar een externe website).

Meer nieuws