Afkoppelen regenwaterafvoer

Afkoppelen privaat verhard oppervlak

Afkoppelen regenwaterDoor het veranderende klimaat komt extreme neerslag steeds vaker voor, maar ook de hitte en droogte neemt toe. De impact op de omgeving hiervan is duidelijk merkbaar. We zien bij extreme neerslag veel water op straat en soms zorgt dit ook voor wateroverlast in woningen. Door de grote hoeveelheden verhard oppervlak stroomt veel water af naar het riool en bij extreme neerslag kan het riool deze hoeveelheden niet verwerken. Door samen de uitdaging aan te gaan kunnen we ervoor zorgen dat het water niet langer naar het riool afvoert maar daar waar het valt door de grond wordt opgenomen. We hebben dan minder wateroverlast, hoeven minder schoon regenwater te zuiveren en houden we het grondwater op peil. Daarom is het goed om het verhard oppervlak dat afstroomt naar het riool af te koppelen. Ook u kunt hierin een bijdrage leveren door het regenwater dat op uw perceel valt vast te houden op uw eigen terrein en niet langer af te voeren naar het riool. Om dit te stimuleren stelde de gemeente Valkenburg aan de Geul tot december 2021 een subsidie beschikbaar aan de particulieren en bedrijven die de afvoer van het regenwater afkoppelen van het riool. 

Wat is afkoppelen?

Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Dit doet u door de verharde oppervlakken van uw perceel niet meer af te voeren naar het riool maar door het regenwater vast te houden op uw eigen terrein. Denk hierbij aan uw oprit, het dak van uw woning of garage of een betegeld terras. Vaak kan met eenvoudige ingrepen hemelwater op eigen terrein worden hergebruikt of in de bodem worden geïnfiltreerd. Zo wordt de riolering minder belast en is er meer capaciteit in het riool beschikbaar om bij hevige neerslag wateroverlast te voorkomen.

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater

Momenteel is er geen stimuleringsregeling of subsidie. Naar verwachting komt er eind 2022 een nieuwe regeling aan. Met de nieuwe stimuleringsregeling wil de gemeente Valkenburg aan de Geul particulieren, bedrijven, stichtingen en corporaties stimuleren om (schone) verharde oppervlakken die nu bij neerslag afvoeren naar het riool, af te koppelen. Het voordeel hiervan is dat de wateroverlast minder wordt, u een bijdrage levert aan het tegen gaan van de verdroging, de oppervlaktewaterkwaliteit verbetert doordat minder rioolwater overstort op oppervlaktewater en er minder schoon water gezuiverd wordt in zuiveringsinstallatie. Zodra er meer bekend is over de nieuwe stimuleringsregeling wordt dat via de gemeentelijke kanalen bekend gemaakt.