Afkoppelen regenwaterafvoer

Afkoppelen privaat verhard oppervlak

Afkoppelen regenwaterDoor het veranderende klimaat komt extreme neerslag steeds vaker voor, maar ook de hitte en droogte neemt toe. De impact op de omgeving hiervan is duidelijk merkbaar. We zien bij extreme neerslag veel water op straat en soms zorgt dit ook voor wateroverlast in woningen. Door de grote hoeveelheden verhard oppervlak stroomt veel water af naar het riool en bij extreme neerslag kan het riool deze hoeveelheden niet verwerken. Door samen de uitdaging aan te gaan kunnen we ervoor zorgen dat het water niet langer naar het riool afvoert maar daar waar het valt door de grond wordt opgenomen. We hebben dan minder wateroverlast, hoeven minder schoon regenwater te zuiveren en we houden het grondwater op peil. Daarom is het goed om het verhard oppervlak dat afstroomt naar het riool af te koppelen. Ook u kunt helpen door het regenwater dat op uw perceel valt vast te houden op uw eigen terrein en niet langer af te voeren naar het riool.

Om dit te stimuleren stelt de gemeente Valkenburg aan de Geul een subsidie (Deze link gaat naar een externe website) beschikbaar aan particulieren, bedrijven, stichtingen en corporaties die de afvoer van het regenwater afkoppelen van het riool. Voor 2024 is in totaal € 50.000,- subsidie beschikbaar. Eind 2024 wordt het subsidieplafond (Deze link gaat naar een externe website) voor 2025 bekend gemaakt. De stimuleringsregeling loopt tot uiterlijk 31 december 2026. Hierbij geldt op is op, en wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Wat is afkoppelen?

Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Dit doet u door regen die op de verharde oppervlakken van uw perceel valt niet meer af te voeren naar het riool maar door het regenwater vast te houden op uw eigen terrein. Denk hierbij aan uw oprit, het dak van uw woning of garage of een betegeld terras. Vaak kan met eenvoudige ingrepen hemelwater op eigen terrein worden hergebruikt of in de bodem worden geïnfiltreerd. Zo wordt de riolering minder belast en is er meer capaciteit in het riool beschikbaar om bij hevige neerslag wateroverlast te voorkomen. Via de website van Waterklaar.nl vindt u meer voorbeelden.

Wanneer kom ik in aanmerking voor subsidie?

In de stimuleringsregeling staat aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor deze regeling in aanmerking te komen.

Op hoofdlijn zijn de voorwaarden als volgt:

  • Eigenaren van private terreinen met bestaand verhard oppervlak, gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Valkenburg aan de Geul komen voor subsidie in aanmerking.
  • Het af te koppelen oppervlak is momenteel aan gesloten op een riool, zijnde gemengd- of vuilwater DWA.
  • Het af te koppelen oppervlak bedraagt minimaal 20 m2 of meer (vergoeding geldt tot max. 500 m2).
  • Woningen nieuw gebouwd of herbouwd vanaf 2003 mogen het regenwater niet meer afvoeren naar de riolering en komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Dit kunt u helemaal nalezen in de regeling (Deze link gaat naar een externe website) zelf.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

  • Een vast bedrag van € 20 per m² afgekoppeld oppervlak bij het vasthouden van het afgekoppelde hemelwater op het private terrein door middel van een bergingsvoorziening van minimaal 35 liter per m2 afgekoppeld oppervlak.
  • Een vast bedrag van € 10 per m² afgekoppeld oppervlak bij het afvoeren van het afgekoppelde hemelwater naar een openbare hemelwatervoorziening (niet zijnde een gemengd- of vuilwaterriool) of een andere vorm van afkoppelen passende binnen de voorwaarden van de regeling.

Subsidieaanvraag

Subsidie voor het afkoppelen van regenwater kunt u aanvragen door het aanvraagformulier ‘subsidie afkoppelen particuliere terreinen’ in te vullen. Dit formulier kunt u downloaden (PDF, 5.7 MB). De aanvraag kunt u per e-mail sturen naar info@valkenburg.nl of via post naar Gemeente Valkenburg aan de Geul, Postbus 998, 6300 AZ VALKENBURG AAN DE GEUL.
Na ontvangst van het aanvraagformulier beoordeelt de gemeente uw aanvraag. Eventueel maakt de gemeente een afspraak met u om ter plaatse de mogelijkheden voor afkoppelen te bekijken. U mag starten met de werkzaamheden als uw aanvraag is goedgekeurd. De werkzaamheden moeten uiterlijk binnen 6 maanden na subsidieverlening zijn uitgevoerd.

Vragen?

Bel met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. Of stuur een e-mail aan: info@valkenburg.nl. Kijk voor meer informatie ook eens op www.waterklaar.nl (Deze link gaat naar een externe website).