Iemand machtigen om voor u te stemmen bij verkiezingen

U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen. U kunt met uw stempas iemand machtigen. Of u gebruikt het aanvraagformulier om een schriftelijke volmacht te geven.

Let op

Wilt u voor de verkiezingen iemand schriftelijk machtigen? Vraag dan uiterlijk 31 mei een volmachtbewijs aan.

Iemand met uw stempas machtigen (een onderhandse volmacht) kan tot op de dag van de verkiezingen.

Beschrijving

Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand machtigen. Dat betekent dat u iemand anders toestemming geeft om voor u te stemmen. Dit kan op 2 manieren:

 • U machtigt iemand via uw stempas (onderhandse volmacht). Dit kan alleen als de gemachtigde in dezelfde gemeente stemt als u.
 • U machtigt iemand schriftelijk. Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.

Bent u tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wel ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Ook dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen.

Voorwaarden

Voor een volmacht voor verkiezingen geldt dat de gemachtigde:

 • voor maximaal 2 personen per volmacht mag stemmen
 • de volmachtstem tegelijk moet uitbrengen met zijn of haar eigen stem
 • bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien
 • zich bij het stemmen moet identificeren

Aanpak

Zo machtigt u iemand via uw stempas (onderhandse volmacht):

 • Dit kan alleen als de gemachtigde in dezelfde gemeente stemt als u.
 • U kunt iemand machtigen met uw stempas tot op de dag van de verkiezingen.
 • Vul de gegevens in op de achterkant van de stempas en zet uw handtekening.
 • Laat de gemachtigde zijn of haar handtekening zetten en geef hen een kopie van uw identiteitsbewijs mee (maximaal 5 jaar verlopen). De kopie mag ook digitaal worden getoond.
 • De gemachtigde neemt uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs mee naar een stembureau om te stemmen.

Zo geeft u een schriftelijke volmacht af:

 • Deze optie is beschikbaar als u bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland verblijft maar nog steeds ingeschreven bent bij een Nederlandse gemeente.
 • Download het aanvraagformulier schriftelijke volmacht (Deze link gaat naar een externe website) (deze link gaat naar een externe website) of vraag het aan bij uw gemeente.
 • Vul uw deel van de aanvraag in en laat de gemachtigde zijn of haar deel invullen.
 • Stuur het formulier naar uw gemeente, zorg ervoor dat dit uiterlijk 31 mei 2024 is ontvangen.
 • De gemachtigde ontvangt het volmachtbewijs thuis en kan daarmee stemmen.

Zorg ervoor dat u bij het stemmen, of het nu met een stempas of via volmacht is, altijd voldoet aan de vereiste identificatie en de machtiging(en) bij de hand heeft.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Formulieren

Meer informatie