Stemmen voor verkiezingen

Voor verkiezingen kunt u stemmen bij een stembureau.

Beschrijving

U kunt stemmen bij een stembureau in uw gemeente. U kunt stemmen tot 21.00 uur. Als u om 21.00 uur in de rij staat, mag u nog stemmen.

Kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen. Diegene stemt dan namens u. Woont u in het buitenland? Dan kunt u ook per brief stemmen.

Voorwaarden

U mag stemmen bij een stembureau in uw gemeente als u:

  • Nederlander bent
  • staat ingeschreven bij uw gemeente
  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Aanpak

Zo stemt u bij een stembureau:

  • Ga naar een stembureau in uw gemeente.
  • Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee.
  • U gaat in uw eentje een stemhokje in. Heeft u een lichamelijke beperking? Dan mag iemand u helpen in het stemhokje.
  • Maak het vakje rood voor de naam van degene waar u op wilt stemmen. Of laat alle vakjes leeg als u blanco stemt. Schrijf niet op het stembiljet.
  • Heeft u het verkeerde vakje ingevuld? Vraag om een nieuw stembiljet.
  • Vouw het stembiljet dicht en lever het in.

Meer informatie